Mötesanteckningar 2020-2021

Regionsjukvårdsledningen 2021-09-07

Mötesanteckningar 2021-09-07

Kallelse 2021-09-07

Bilagor

Punkt 3a Utvärdering koordinatorfunktion

Punkt 3b Designstudio

Punkt 4a Reviderad uppdragsbeskrivning RPO

Punkt 4b Uppdragsbeskrivning RDAL

Punkt 4f Tidplan SÖSR 2022

Punkt 8 Modell för gemensamma strukturer

Punkt 9 RSG läkemedel

Regionsjukvårdsledningen 2021-06-03

Mötesanteckningar 2021-06-03

Kallelse 2021-06-03

Bilagor

Punkt 2a Avtalsbelopp

Punkt 2c Rättspsykiatri i avtal

Punkt 3a RSG Medicinsk teknik

Punkt 3a RSG Patientsäkerhet

Punkt 4 remissvar vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad

Regionsjukvårdsledningen 2021-05-18

Mötesanteckningar 2021-05-18

Kallelse 2021-05-18

Bilagor

Punkt 3a RSG Strukturerad vårdinformation

Punkt 3a RSG Uppföljning och analys

Punkt 3d Remissvar Donation och användning av vävnader och celler.

Punkt 3e Bruttolista gemensamma remissvar

Punkt 4b Remissvar – Nationell högspecialiserad vård, översikt

Punkt 4b Remissvar – Nationell högspecialiserad vård, 7 områden

Punkt 9 Ledarutvecklingsprogram SÖSR

Regionsjukvårdsledningen 2021-03-31

Mötesanteckningar 2021-03-31

Kallelse 2021-03-31

Bilagor

Punkt 2 Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

Punkt 3 Digitalisering

Punkt 4 Nationell högspecialiserad vård

Punkt 5 RSG Stöd för utveckling

Punkt 7 Metodrådets årsrapport 2020

Punkt 11a RAG Donation

Punkt 11b Uppdrag Kunskapsråd

Punkt 12a Uppdrag RSG Hållbar utveckling

Punkt 12a Uppdrag RSG Juridik och informationssäkerhet

Punkt 12 a Uppdrag RSG Kvalitetsregister, RCSO

Punkt 12a Uppdrag RSG Stöd för utveckling

Punkt 12a Uppdrag RSG Upphandling

Punkt 12b Remissprocesser

Punkt 12c Begrepp och termer inom läkemedelsområdet

Punkt 12c Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum

Punkt 12c Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer

Punkt 12c Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Punkt 12c Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOFS 2008:18)

Regionsjukvårdsledningen 2021-02-17

Mötesanteckningar 2021-02-17

Kallelse 2021-02-17

Bilagor

Punkt 2 Tarmcancerscreening

Punkt 7 Psykiatriska kvalitetsregister

Punkt 8 Svar till regeringskansliet

Punkt 12b Remissvar – Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras föräldrar

Regionsjukvårdsledningen 2020-12-11

Mötesanteckningar 2020-12-11

Kallelse 2020-12-11

Bilagor

Punkt 2 Patienters egenmonitorering

Punkt 14 Giftfri sjukvård för barn

Regionsjukvårdsledningen 2020-11-05

Mötesanteckningar 2020-11-05

Kallelse 2020-11-05

Bilagor

Punkt 6 Regionalt vårdkompetensråd

Punkt 9 Yttrande Målnivåer Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Punkt 11 Överenskommelse 2021

Punkt 11 Prislista 2021

Punkt 13 Avtalsmodell SÖSR

Punkt 15 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Regionsjukvårdsledningen 2020-09-11

Mötesanteckningar 2020-09-11

Kallelse 2020-09-11

Bilagor

Punkt 2 donation

Punkt 3 RSL AU

Punkt 4 OPT pilotprojekt

Punkt 6 metodrådet

Punkt 6 rapport lipödem

Punkt 7 kliniska läkemedelsprövningar

Punkt 9 uppdrag koordinator hälsoinformatik

Punkt 10 utvecklingsinsatser kunskapsstyrning

Punkt 11 regional samverkansgrupp stöd för utveckling

Punkt 14a LiU RPO och NVKR

Punkt 14b regionalt vårdkompetensråd

Punkt 15 kunskapsråd

Punkt 16a remisser nationell högspecialiserad vård

Punkt 17 ledarutvecklingsprogram

Regionsjukvårdsledningen 2020-06-03

Mötesanteckningar 2020-06-03

Kallelse 2020-06-03

Bilagor

Punkt 3 RSG juridik och informationssäkerhet

Punkt 4 Föredragningslista Samverkansnämnden 2020-06-05

Punkt 6 Nära vård

Punkt 7 LäSö

Punkt 7 Gemensamt läkemedelsförråd

Punkt 8 Civilt försvar

Punkt 8 Traumavårdkedjan, rapport

Punkt 8 Traumavårdkedjan, workshop

Punkt 11 Kunskapsråd

Punkt 12 Högspecialiserad vård

Punkt 13 Kompetensförsörjning presentation

Punkt 13 Kompetensförsörjning rapport

Punkt 14 Avtalsbelopp 2021

Punkt 15 Beslutade vårdförlopp

Punkt 16 Ineras ramverk

Punkt 16 Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp

Punkt 17 Remissvar Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Regionsjukvårdsledningen 2020-04-08

Mötesanteckningar 2020-04-08

Kallelse 2020-04-08

Bilagor

Punkt 2 Innovationsplattform

Punkt 3 Målbild för eSpir

Punkt 4 Beslut om gemensamt avtal för prioritering och dirigering av ambulans

Punkt 5 Traumasystem slutrapport

Punkt 5 Traumasystem återföringsrapport 2017

Punkt 5 Traumasystem enkät

Punkt 5 Traumasystem kapacitet, organisation och utbildningsnivå

Punkt 5 Traumasystem utfall SweTrau 2018

Punkt 6 SVN 19 mars 2020

Punkt 8 Regional samverkansgrupp juridik och informationssäkerhet

Punkt 9 Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Punkt 9 Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Punkt 13 Rutin för patient- och närståendemedverkan

Punkt 13 Överenskommelse om patient- och närståendemedverkan

Regionsjukvårdsledningen 2020-02-10

Mötesanteckningar 2020-02-10

Kallelse 2020-02-10

Bilagor

Punkt 2 RCSO lärande nätverk

Punkt 2 RCSO ledning och styrning

Punkt 4 Rapport från RSL arbetsutskott

Punkt 5 SVN årsredovisning 2019, disposition

Punkt 9 Universitetsrepresentation

Punkt 11a Remissvar målnivåer demens

Punkt 11a Remissrapport målnivåer demens

Punkt 11b Remissvar screening för X-ALD

Punkt 11b Remissrapport screening för X-ALD

Punkt 11c Remissvar PKU

Punkt 11c Konsekvensutredning PKU

Punkt 11c Föreskrift PKU-biobanken

Punkt 11c Föreskrift tillstånd X-ALD

Senast uppdaterad 16 september, 2021 av charlotte.sand@regionostergotland.se