Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar 2021-2024

Regionsjukvårdsledningen 2024-02-14

Mötesanteckningar 2024-02-14

Kallelse 2024-02-14

Bilagor

Punkt 2 Aktuellt från RSL au

Punkt 4 Information från kunskapsråden

Punkt 5 Nationell högspecialiserad vård

Punkt 6 Redovisning av uppdrag: Genomlysning RCC och CSD

Punkt 6 Rapport: Genomlysning RCC

Punkt 6 Rapport: Genomlysning CSD

Punkt 7 RSG Data och analys: Målbildsarbete

Punkt 8 Nationell överenskommelse om statliga bidrag inom cancerområdet och fortsatt arbete i SÖSR

Punkt 12 Samverkansnämnden

Regionsjukvårdsledningen 2023-11-30

Kallelse 2023-11-30

Mötesanteckningar 2023-11-30

Bilagor

Punkt 2 Aktuellt från RSL au

Punkt 3 Designstudio stöd och behandling

Punkt 5 Kunskapsråden

Punkt 6 Överenskommelse 2024

Punkt 7 Systemmått

Punkt 8 RCC CSD-utredning

Punkt 9 RSG data och analys
Punkt 10 CPUA

Punkt 11 Barnhälsovårdsregistret

Punkt 12 Nära vård

Punkt 13 NHV

Punkt 14 US strategi

Regionsjukvårdsledningen 2023-10-26

Mötesanteckningar 2023-10-26

Kallelse 2023-10-26

Bilagor

Punkt 2 Aktuellt från RSL au

Punkt 5 Screening OPT m.fl.

Punkt 6 Stärkt samarbete – målformulering och framgångsfaktorer

Punkt 8 Kloka kliniska val i ekonomiskt svåra tider

Punkt 9 Stärkt samarbete LiU

Punkt 11 Kunskapsråden

Punkt 14 Nationell högspecialiserad vård

Regionsjukvårdsledningen 2023-09-12

Mötesanteckningar 2023-09-12

Kallelse 2023-09-12

Bilagor

Punkt 2 RSL AU

Punkt 4 Uppdragsbeskrivning Regional arbetsgrupp DRG

Punkt 6 Kommunikationsinsatser

Punkt 8 Kunskapsråden

Regionsjukvårdsledningen 2023-05-25

Mötesanteckningar 2023-05-25

Kallelse 2023-05-25

Bilagor

Punkt 2 Läkemedelsstrategi SÖSR

Punkt 3 Designstudio stöd och behandling

Punkt 4 Styrande dokument SÖSR

Punkt 6 Besök Kirurgkliniken

Punkt 7 Kunskapsråden

Punkt 9 Data och analys – systemmått

Punkt 9 Data och analys – Målbild

Regionsjukvårdsledningen 2023-04-05

Mötesanteckningar 2023-04-05

Kallelse 2023-04-05

Bilagor

Punkt 3 Stärkt gemensamt arbete

Punkt 4 Från RSL arbetsutskott

Punkt 4 Samverkan sexuell hälsa

Punkt 6 Nationellt högspecialiserad vård

Punkt 7 Gemensamt tillgänglighetsarbete

Punkt 8 Avtalsmodellen och pandemieffekt

Punkt 9 Generisk modell för uppföljning

Regionsjukvårdsledningen 2023-02-15

Mötesanteckningar 2023-02-15

Kallelse 2023-02-15

Bilagor

Punkt 4 Aktuella remisser

Punkt 6 Uppdrag Data och analys

Regionsjukvårdsledningen 2022-12-20

Mötesanteckningar 2022-12-20

Kallelse 2022-12-20

Bilagor

Punkt 4 Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott

Punkt 5 Avrapportering uppdrag dokumentstruktur

Punkt 9 Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen 2022-10-27

Mötesanteckningar 2022-10-27

Kallelse 2022-10-27

Bilagor

Punkt 2 Återkoppling Nära vård – Patientens egenkraft och samskapande

Punkt 3c Aktuella remisser

Punkt 8 Gemensam data

Regionsjukvårdsledningen 2022-09-08

Mötesanteckningar 2022-09-08

Kallelse 2022-09-08

Bilagor

Punkt 3 Aktuella remisser

Punkt 11 Värdskapsuppdrag

Punkt 13 Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen 2022-06-01

Mötesanteckningar 2022-06-01

Kallelse 2022-06-01

Bilagor

Punkt 2 Workshop – Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

Punkt 4 Aktuella remisser

Punkt 6 Avtalsbelopp 2023

Punkt 11 Kunskapsråd

Punkt 12 Högspecialiserad vård

Regionsjukvårdsledningen 2022-04-06

Mötesanteckningar 2022-04-06

Kallelse 2022-04-06

Bilagor

Punkt 7a Aktuella remisser

Punkt 7c Årsrapport 2021 Registercentrum Sydost

Punkt 7d Årsrapport 2021 Metodrådet Sydöstra sjukvårdsregionen

Punkt 7e Uppdrag till regional samverkansgrupp HTA

Punkt 9 Organiserad prostatatestning (OPT)

Regionsjukvårdsledningen 2022-02-08

Mötesanteckningar 2022-02-08

Kallelse 2022-02-08

Bilagor

Punkt 2b Aktuella remisser

Punkt 2b Remissvar Diabetes med hög risk för fotsår

Punkt 2b Remissvar Höftledsartros – proteskirurgi

Punkt 2b Remissvar Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna

Punkt 2b Remissvar Palliativ vård

Punkt 2b Remissvar Stroke och TIA – Del 1. tidiga insatser och vård

Punkt 2b Remissvar Stroke och TIA – Del 2. fortsatt vård och rehabilitering

Punkt 2b Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Punkt 3 Stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen

Punkt 5 Samordning av läkemedelsupphandlingar, förstärkt resurs

Regionsjukvårdsledningen 2021-12-08

Mötesanteckningar 2021-12-08

Kallelse 2021-12-08

Bilagor

Punkt 2 Samordning läkemedelsupphandling

Punkt 3b Registercentrum Sydost, uppdrag 2021

Punkt 3b RSG Nationella kvalitetsregister, handlingsplan 2022

Punkt 3c Gemensamma resurser

Punkt 3d Civilt försvar

Punkt 6a Sammanställning RPO handlingsplaner 2022

Regionsjukvårdsledningen 2021-11-11

Mötesanteckningar 2021-11-11

Kallelse 2021-11-11

Bilagor

Punkt 2 Regional arbetsgrupp för prehospital vård

Punkt 3a uppdrag RSG läkemedel

Punkt 3d remissvar vårdförlopp Grav hörselnedsättning

Punkt 3d remissvar vårdförlopp Knäledsartros

Punkt 3d remissvar vårdförlopp Schizofreni, del 2

Punkt 3d remissvar vårdförlopp Schizofreni, del 2, RPO psykisk hälsa

Punkt 3e aktuella remisser

Punkt 5 Överenskommelse 2022

Punkt 12 Kompetensförsörjning och vårdkompetensråd

Punkt 13 Universitetssjukvårdsstrategi och koppling till RSL

Punkt 14 RSG Upphandling

Punkt 15 RSG Digital utveckling

Punkt 16 Utveckling av samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen 2021-09-07

Mötesanteckningar 2021-09-07

Kallelse 2021-09-07

Bilagor

Punkt 3a Utvärdering koordinatorfunktion

Punkt 3b Designstudio

Punkt 4a Reviderad uppdragsbeskrivning RPO

Punkt 4b Uppdragsbeskrivning RDAL

Punkt 4f Tidplan SÖSR 2022

Punkt 8 Modell för gemensamma strukturer

Punkt 9 RSG läkemedel

Regionsjukvårdsledningen 2021-06-03

Mötesanteckningar 2021-06-03

Kallelse 2021-06-03

Bilagor

Punkt 2a Avtalsbelopp

Punkt 2c Rättspsykiatri i avtal

Punkt 3a RSG Medicinsk teknik

Punkt 3a RSG Patientsäkerhet

Punkt 4 remissvar vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad

Regionsjukvårdsledningen 2021-05-18

Mötesanteckningar 2021-05-18

Kallelse 2021-05-18

Bilagor

Punkt 3a RSG Strukturerad vårdinformation

Punkt 3a RSG Uppföljning och analys

Punkt 3d Remissvar Donation och användning av vävnader och celler.

Punkt 3e Bruttolista gemensamma remissvar

Punkt 4b Remissvar – Nationell högspecialiserad vård, översikt

Punkt 4b Remissvar – Nationell högspecialiserad vård, 7 områden

Punkt 9 Ledarutvecklingsprogram SÖSR

Regionsjukvårdsledningen 2021-03-31

Mötesanteckningar 2021-03-31

Kallelse 2021-03-31

Bilagor

Punkt 2 Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

Punkt 3 Digitalisering

Punkt 4 Nationell högspecialiserad vård

Punkt 5 RSG Stöd för utveckling

Punkt 7 Metodrådets årsrapport 2020

Punkt 11a RAG Donation

Punkt 11b Uppdrag Kunskapsråd

Punkt 12a Uppdrag RSG Hållbar utveckling

Punkt 12a Uppdrag RSG Juridik och informationssäkerhet

Punkt 12 a Uppdrag RSG Kvalitetsregister, RCSO

Punkt 12a Uppdrag RSG Stöd för utveckling

Punkt 12a Uppdrag RSG Upphandling

Punkt 12b Remissprocesser

Punkt 12c Begrepp och termer inom läkemedelsområdet

Punkt 12c Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum

Punkt 12c Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer

Punkt 12c Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Punkt 12c Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOFS 2008:18)

Senast uppdaterad 28 februari, 2024 av johan.jarl@regionkalmar.se