Hoppa till innehåll

Medicinsk teknik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring medicintekniska produkter i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinsk teknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring:

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • process för ordnat införande av medicintekniska produkter

Uppdrag regional samverkansgrupp medicinsk teknik

Planering och uppföljning

Handlingsplan medicinskt teknik 2022

Ordnat införande

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Kontakt

Marcus Ståhlbrant, Region Jönköping
marcus.stahlbrandt@rjl.se

Björn Liljekvist, Region Kalmar
bjorn.liljekvist@regionkalmar.se

Jan Fahlgren, Region Östergötland
jan.fahlgren@regionostergotland.se

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 18 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se