Medicinsk teknik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring medicintekniska produkter i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinsk teknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring:

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • process för ordnat införande av medicintekniska produkter

Uppdrag regional samverkansgrupp medicinsk teknik

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Kontakt

Marcus Ståhlbrant, Region Jönköping
marcus.stahlbrandt@rjl.se

Björn Liljekvist, Region Kalmar
bjorn.liljekvist@regionkalmar.se

Jan Fahlgren, Region Östergötland
jan.fahlgren@regionostergotland.se

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 26 oktober, 2021 av conny.thalin@rjl.se