Hoppa till innehåll

Medicinsk teknik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring medicintekniska produkter i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinsk teknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring:

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • process för ordnat införande av medicintekniska produkter

Uppdrag regional samverkansgrupp medicinsk teknik

Process för ordnat införande

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Planering och uppföljning

Handlingsplan för medicinsk teknik

Kontakt

Marcus Ståhlbrant, Region Jönköpings län
marcus.stahlbrandt@rjl.se

Ledamöter

  • Peter Nyqvist, Region Jönköpings län
  • Gunnar Norberg, Region Kalmar län
  • Patric Bergström, Region Kalmar län
  • Kenny Wetterberg, Region Östergötland
  • Robert Valtersson, Region Östergötland

Nationell samverkansgrupp

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 24 februari, 2023 av conny.thalin@rjl.se