Hoppa till innehåll

Medicinsk teknik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring medicintekniska produkter i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinsk teknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • process för ordnat införande av medicintekniska produkter.

Uppdrag regional samverkansgrupp medicinsk teknik

Process för ordnat införande

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Planering och uppföljning

Handlingsplan för medicinsk teknik

Kunskapsstöd

Nationella rekommendationer för medicinsk teknik, MTP-rådet

Kontakt

Marcus Ståhlbrandt, Region Jönköpings län
marcus.stahlbrandt@rjl.se

Ledamöter

Gunnar Norberg, Region Kalmar län

Patric Bergström, Region Kalmar län

Robert Valtersson, Region Östergötland

Representant i nationell samverkansgrupp

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 14 maj, 2024 av conny.thalin@rjl.se