Hoppa till innehåll

Medicinsk teknik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring medicintekniska produkter i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinsk teknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring:

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • process för ordnat införande av medicintekniska produkter

Uppdrag regional samverkansgrupp medicinsk teknik

Planering och uppföljning

Handlingsplan medicinskt teknik 2022

Ordnat införande

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Kontakt

Sammankallande Marcus Ståhlbrant, Region Jönköpings län
marcus.stahlbrandt@rjl.se

övriga ledamöter

Peter Nyqvist, Region Jönköpings län

Gunnar Norberg, Region Kalmar län

Patric Bergström, Region Kalmar län

Kenny Wetterberg, Region Östergötland

Robert Valtersson, Region Östergötland

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 7 september, 2022 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se