Hoppa till innehåll

Goda vanor för ditt barns mående

Om programmet

Programmet är ett digitalt föräldrastöd som bygger på nationella riktlinjer gällande kost, sömn och motion. Programmet består av 3 moduler: kost, sömn och motion där föräldrarna kan arbeta med enbart en modul, flera moduler eller samtliga beroende på behov och önskemål.

Bygger på nationella riktlinjer och rekommendationer. Sömnmodulen bygger även på KBT-strategier med gott stöd.

Programmet riktar sig till

Föräldrar till barn mellan 6-18 år med bristfälliga rutiner gällande kost, sömn och/eller motion. Föräldrarna ska ha tillräcklig språklig förmåga, samt möjlighet att på egen hand tillgodogöra sig kunskap och strategier.

Nyttor/vinster

Hjälpa familjer till insikt och förbättrade rutiner.


Används av

  • Region Jönköpings län

Uppstart:

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Ann Grännö Alm, verksamhetschef Barn- och ungdomsenheten, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Johannes Westman psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Kontaktperson: Johannes Westman psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se