Hoppa till innehåll

Goda vanor för ditt barns mående

Om programmet

Programmet är ett digitalt föräldrastöd som bygger på nationella riktlinjer gällande kost, sömn och motion. Programmet består av 3 moduler: kost, sömn och motion där föräldrarna kan arbeta med enbart en modul, flera moduler eller samtliga beroende på behov och önskemål.

Programmet riktar sig till

Föräldrar till barn mellan 6-18 år med bristfälliga rutiner gällande kost, sömn och/eller motion. Föräldrarna ska ha tillräcklig språklig förmåga, samt möjlighet att på egen hand tillgodogöra sig kunskap och strategier.

Nyttor/vinster

Hjälpa familjer till insikt och förbättrade rutiner.

Evidens och uppföljning

Bygger på nationella riktlinjer och rekommendationer. Sömnmodulen bygger även på KBT-strategier med gott stöd.


Används av

  • Region Jönköpings län

Uppstart:

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Ann Grännö Alm, verksamhetschef Barn- och ungdomsenheten, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Johannes Westman psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Kontaktperson: Johannes Westman psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 13 januari, 2023 av josefine.laago@rjl.se