Hoppa till innehåll

Öron-, näs- och halssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde öron-, näs- och halssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Grav hörselnedsättning

Hudsarkom

Cancerrehabilitering (huvud- och halscancer)

Nästäppa

Benign hudkirurgi

Ökat vetenskapligt utbyte

Tungbandsbedömning hos barn

Stärkt och jämlik hörselvård

Kvalitetsuppföljning

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

2023-09-28, heldag i Västervik

2023-11-07 09.00-12.00 (digitalt)

2024-01-16 09.00-12.00 (digitalt)

Dokumentation

Handlingsplan öron-, näs- och halssjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer öron-, näs- och halssjukdomar

Nationella kunskapsstöd öron-, näs- och halssjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Leni Lagerqvist Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ordförande

Anna Parke, Region Kalmar län

Ledamöter

Henrik Smeds, Region Östergötland

Fredrik Jönsson, Region Jönköpings län

Jenny Lilja, Region Jönköpings län

Lovisa Farnebo, Region Östergötland

Ulf Remius, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Tatiana Jaklovska, Region Östergötland
Nationellt programområde öron-, näs- och halssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Audiologi

Larynx

Rhinologi

Kunskapsråd

Programområdet öron-, näs- och halssjukdomar ingår i kunskapsråd diagnostik och sinnen.
Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Senast uppdaterad 26 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se