Hoppa till innehåll

Nervsystemets sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde nervsystemets sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat stroke, epilepsi, narkolepsi, multipel skleros och migrän.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Stroke

Epilepsi – tillgänglighet

Läkemedel vid migrän, narkolepsi och multipel skleros

Planering och uppföljning

Handlingsplan nervsystemets sjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer nervsystemets sjukdomar

Nationella kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Pernilla Hammarlund, Region Östergötland
pernilla.hammarlund@regionostergotland.se

Ordförande

Johan Mellergård, Region Östergötland

Ledamöter

Agatha Wachowiak, Region Kalmar län

Anna Eklund, Region Jönköpings län

Bongomin Otto, Region Kalmar län

Carina Folkesson, Region Östergötland

Chrysostomos Papastergios, Region Jönköpings län

Fredrik Lundin, Region Östergötland

Greta Gustafsson, Region Östergötland

Jonas Lind, Region Jönköpings län

Maciej Priegel, Region Jönköpings län

Zarouhi Sarkis Hertz, Region Östergötland

Åsa Landerholm, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Fredrik Lundin, Region Östergötland
Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde nervsystemets sjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 27 november, 2023 av conny.thalin@rjl.se