Hoppa till innehåll

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation (PIVOT) i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Tillgänglighet till operationer

Kompetensförsörjning

Donationer

Planering och uppföljning

Handlingsplan perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Årsrapport perioperativ vård, intensivvård och transplantation 2022

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kontakt

Processtöd

Linda Andlöw, Region Jönköpings län
linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Magnus Trofast, Region Jönköpings län

Ledamöter

Carina Garnå, Region Jönköpings län

Eva Ahlgren Andersson, Region Östergötland

Harald Persson, Region Kalmar län

Lina De Geer, Region Östergötland

Magnus Persson, Region Jönköpings län

Martin Holmer, Region Jönköpings län

Mattias Törnudd, Region Östergötland

Michelle Chew, Region Östergötland

Patricio von Greiff, Region Kalmar län

Robert Svensson, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Martin Holmer, Region Jönköpings län

Nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Donation

Perioperativ vård

Kunskapsråd

Regionalt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 20 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se