Forskning och life science

Dokumentation och kontaktuppgifter för sjukvårdsregionens samverkan inom forskning och Life science.

Kontakt

Mats Ulfendahl, Region Östergötland
mats.ulfendahl@regionostergotland.se

Staffan Hägg, Region Jönköpings län
staffan.hagg@rjl.se

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län
cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se

FORSS

Forskningsrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen har framgångsrikt främjat samverkan inom forskning i mer än 20 år. Sedan 2013 är FORSS frikopplat från Samverkansnämnden och leds organisatoriskt av de fyra ingående parterna (RJL, RKL, RÖ och Region Kronoberg). FORSS grundidé är klinisk patientnära forskning i samverkan mellan minst två av de samverkande parterna.

Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG forskning och life science, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Forum Sydost

Forum Sydost stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet. Forum Sydost utgörs av Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Tillsammans utgör vi Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Forum Sydost, Kliniska studier i Sverige

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se