Hoppa till innehåll

Forskning och life science

Dokumentation och kontaktuppgifter för sjukvårdsregionens samverkan inom forskning och life science.

Uppdrag

Uppdrag regional samverkansgrupp forskning och life science

Planering och uppföljning

Handlingsplan forskning och life science

Kontakt

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län
cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se

Ledamöter

Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Sjukvårdsregional representant i nationell samverkansgrupp

Staffan Hägg, Region Jönköpings län
Nationell samverkansgrupp forskning och life science, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

FORSS

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) har framgångsrikt främjat samverkan inom forskning i mer än 20 år. FORSS leds organisatoriskt av de fyra ingående parterna (Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Kronoberg). FORSS grundidé är klinisk patientnära forskning i samverkan mellan minst två av de samverkande parterna.

Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS

Forum Sydost

Forum Sydost stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet. Forum Sydost utgörs av Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Tillsammans utgör vi Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Forum Sydost, Kliniska studier

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Senast uppdaterad 28 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se