Hoppa till innehåll

Forskning och life science

Dokumentation och kontaktuppgifter för sjukvårdsregionens samverkan inom forskning och Life science.

Ordförande

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län
cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se

Ledamöter

Mats Ulfendahl, Region Östergötland
mats.ulfendahl@regionostergotland.se

Staffan Hägg, Region Jönköpings län
staffan.hagg@rjl.se

FORSS

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) har framgångsrikt främjat samverkan inom forskning i mer än 20 år. Sedan 2013 är FORSS frikopplat från Samverkansnämnden och leds organisatoriskt av de fyra ingående parterna (RJL, RKL, RÖ och Region Kronoberg). FORSS grundidé är klinisk patientnära forskning i samverkan mellan minst två av de samverkande parterna.

Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG forskning och life science, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Forum Sydost

Forum Sydost stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet. Forum Sydost utgörs av Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Tillsammans utgör vi Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Forum Sydost, Kliniska studier

Senast uppdaterad 13 oktober, 2022 av conny.thalin@rjl.se