Hoppa till innehåll

Sexuell rehabilitering efter prostatacancer

Om programmet

Den sexuella funktionen efter operation för prostatacancer är ett vanligt problem. Många män känner också att de saknar det rätta stödet att kunna hantera problem relaterat till sex. Konsekvenserna på sexlivet är inte enbart fysiska, utan handlar också om förändrad självbild och relationer. Därför är det viktigt att erbjuda ett stöd som tar hänsyn till alla dessa delar.

Programmet består av åtta moduler. Varje modul har ett specifikt fokus, till exempel läkemedelsbehandling och hjälpmedel, intimitet och kommunikation, självbild och livskvalitet.

Programmet riktar sig till

Par där ena hälften genomgått nervsparande prostatektomi, till följd av prostatacancer.

Nyttor/vinster

Genom behandlingen i Stöd och behandling kan ett utvecklat stöd förmedlas till fler patienter, det är inte beroende av mottagningstider eller behandlare. Patienterna behöver inte resa till sjukhus/mottagning och de kan välja när på dagen eller vilka dagar som de vill arbeta i programmet. Detta ökar tillgänglighet och man behöver inte ta ledigt från arbetet för sjukbesök. Behandlingen vänder sig till par, vilket också uppskattats då båda parter kunnat involveras i rehabiliteringen och återskapandet av samlivet.

Positiv respons vi fått hittills från användare är just flexibiliteten, att kunna arbeta hemifrån med stödet och att få mer information, kunskap och tips om hur man kan gå vidare. En annan vinst som vi sett just under pandemin, är att vi kunnat erbjuda ett kontinuerligt stöd och partnern har kunnat involveras. Många patienter som opererats under pandemin har inte fått fysiska återbesök/samtal annat än för kateterdragning, och partner har inte tillåtits att följa med in på sjukhuset, varför man inte kunnat dela information lika lätt.

Evidens och uppföljning

Datainsamling är pågående genom en pilotstudie där 20 par inkluderas. Paren följs upp med enkäter och intervjuer. Det kommer inte att gå att uttala sig om evidens utifrån en så liten pilotstudie. Däremot får vi mycket kunskap från de utvärderingar som paren gör i och med enkäterna och intervjuerna. Informationen från pilotstudien ska användas för att utveckla en större studie, med bredare patientunderlag, för att på så sätt kunna få ett starkare kunskapsunderlag för denna typ av  behandling.


Används av

  • Region Kalmar län
  • Region Skåne

Uppstart: 2021

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Amanda Hellström, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Innehållsförvaltare: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare och uroterapeut, Sexualmedicinska mottagn Kirurgmottagningen Växjö

Kontaktperson: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare och uroterapeut, Sexualmedicinska mottagn Kirurgmottagningen Växjö

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 23 augusti, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se