Hoppa till innehåll

Läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Beslut och rekommendationer

Angusta (misoprostol) för igångsättande av förlossningsarbete

Dupixent 300 mg för behandling av svår prurigo nodularis hos vuxna 

Evenity (romosozumab) vid behandling av osteoporos

Givlaari (givosiran) för behandling av akut hepatisk porfyri (AHP) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder – endast vid rekommendation från Porfyricentrum, Karolinska institutet

Hepcludex (bulevirtid) för behandling av kronisk infektion med hepatit D-virus (HDV) i plasma (eller serum) hos HDV-RNA-positiva vuxna patienter med kompenserad leversjukdom

Olumiant (baricitinib) för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Ryeqo (estradiol, noretisteron, relugolix) för behandling av vuxna kvinnor i fertil ålder med måttliga till svåra symtom på myom

Ryeqo (estradiol, noretisteron, relugolix) vid endometrios

Siklos (hydroxikarbamid) som förebyggande behandling av återkommande smärtsamma vasoocklusiva kriser hos patienter med symtomatisk sicklecellsyndrom vars dagliga behov understiger 500 mg hydroxikarbamid

Sotyktu (deukravacitinib)  för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Verquvo (Vericiguat) för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring som krävt intravenös behandling och där SGLT2-hämmare inte är lämpligt.

Vydura (rimegepant) för akut behandling av migrän hos vuxna patienter, med minst två migränanfall per månad 

Vyndaqel (tafamidis) vid transtyretinamyloidos

Zeposia (ozanimod) vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit där effekten varit otillräcklig, svar inte längre fås eller intolerans mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.

Utlåtanden av regional arbetsgrupp för cancerläkemedel (RCC Sydöst)

Planering och uppföljning

Handlingsplan läkemedel

Årsrapport läkemedel 2022

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:

  • främja att läkemedelsfrågor hanteras lika i sjukvårdsregionen
  • samordna införande av läkemedel som inte samordnas nationellt
  • gemensamt besluta i frågor kopplade till statliga myndigheter
  • ha gemensamma kontakter med läkemedelsindustrin
  • utveckla arbetet med gemensamma utbildningsinsatser
  • samverka kring frågor om patientsäkerhet relaterat till läkemedel

Uppdrag för regional samverkansgrupp läkemedel

Kontakt

Anna Centerhed, Region Jönköpings län
anna.centerhed@rjl.se

Ledamöter

Christina Fischer, Region Östergötland

Ulrika Whiss, Region Östergötland

Ylva Böttiger, Region Östergötland

Fredrik Hagerman, Region Kalmar län

Mathias Landerdahl, Region Kalmar län

Mårten Lindström, Region Jönköpings län

Anna Centerhed, Region Jönköpings län

Representant i nationell samverkansgrupp

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Cancerläkemedel

Läkemedelsinköp

Ordnat införande läkemedel

Patientsäkerhet och läkemedel

Senast uppdaterad 3 juli, 2024 av anna.centerhed@rjl.se