Hoppa till innehåll

Läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan läkemedel 2022

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:

 • främja att läkemedelsfrågor hanteras lika i sjukvårdsregionen
 • samordna införande av läkemedel som inte samordnas nationellt
 • gemensamt besluta i frågor kopplade till statliga myndigheter
 • ha gemensamma kontakter med läkemedelsindustrin
 • utveckla arbetet med gemensamma utbildningsinsatser
 • samverka kring frågor om patientsäkerhet relaterat till läkemedel

Uppdrag för regional samverkansgrupp läkemedel

Läkemedelsgruppen

 • Anna Centerhed, Region Jönköpings län
 • Christina Fischer, Region Östergötland
 • Fredrik Hagerman, Region Kalmar län
 • Mathias Landerdahl, Region Kalmar län
 • Mårten Lindström, Region Jönköpings län
 • Ulrika Whiss, Region Östergötland

Regional expertgrupp cancerläkemedel

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar kring införande av nya cancerläkemedel genom gemensam bedömning och publicering av utlåtanden. Gruppen ligger organisatoriskt under Regionalt Cancercentrum sydöst. Mer information och utlåtanden från gruppen finns på cancercentrum.se.

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 5 september, 2022 av conny.thalin@rjl.se