Läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen har en ambition att långsiktigt öka samarbetet inom följande områden:

  • samordnat införande av nya läkemedelsterapier
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • läkemedelsmallar i Cosmic
  • gemensamt arbete kring rekommenderade läkemedel

Läkemedelsgruppen

  • Mårten Lindström, Region Jönköpings län
  • Karin Mathold, Region Kalmar län
  • Ulrika Whiss, Region Östergötland
  • Anna Wiberg, Region Jönköpings län
  • Mathias Landerdahl, Region Kalmar län
  • Christina Fischer, Region Östergötland

Regional expertgrupp cancerläkemedel

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar kring införande av nya cancerläkemedel genom gemensam bedömning och publicering av utlåtanden. Gruppen ligger organisatoriskt under Regionalt Cancercentrum sydöst. Mer information och utlåtanden från gruppen finns på cancercentrum.se.

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se