Hoppa till innehåll

Läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Beslut och rekommendationer

Planering och uppföljning

Handlingsplan läkemedel

Årsrapport läkemedel 2022

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:

 • främja att läkemedelsfrågor hanteras lika i sjukvårdsregionen
 • samordna införande av läkemedel som inte samordnas nationellt
 • gemensamt besluta i frågor kopplade till statliga myndigheter
 • ha gemensamma kontakter med läkemedelsindustrin
 • utveckla arbetet med gemensamma utbildningsinsatser
 • samverka kring frågor om patientsäkerhet relaterat till läkemedel

Uppdrag för regional samverkansgrupp läkemedel

Kontakt

Anna Centerhed, Region Jönköpings län
anna.centerhed@rjl.se

Ledamöter

 • Christina Fischer, Region Östergötland
 • Fredrik Hagerman, Region Kalmar län
 • Mathias Landerdahl, Region Kalmar län
 • Mårten Lindström, Region Jönköpings län
 • Ulrika Whiss, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper

Nationell samverkansgrupp

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 26 april, 2023 av anna.centerhed@rjl.se