Hoppa till innehåll

Läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Beslut och rekommendationer

Angusta (misoprostol) för igångsättande av förlossningsarbete.

Ryeqo (estradiol, noretisteron, relugolix) för behandling av vuxna kvinnor i fertil ålder med måttliga till svåra symtom på myom

SGLT2-hämmare (inledningsvis Jardiance) vid hjärtsvikt oavsett pumpförmåga

Planering och uppföljning

Handlingsplan läkemedel 2022

Uppdrag

Samverkansgruppen ska:

 • främja att läkemedelsfrågor hanteras lika i sjukvårdsregionen
 • samordna införande av läkemedel som inte samordnas nationellt
 • gemensamt besluta i frågor kopplade till statliga myndigheter
 • ha gemensamma kontakter med läkemedelsindustrin
 • utveckla arbetet med gemensamma utbildningsinsatser
 • samverka kring frågor om patientsäkerhet relaterat till läkemedel

Uppdrag för regional samverkansgrupp läkemedel

Läkemedelsgruppen

 • Anna Centerhed, Region Jönköpings län
 • Christina Fischer, Region Östergötland
 • Fredrik Hagerman, Region Kalmar län
 • Mathias Landerdahl, Region Kalmar län
 • Mårten Lindström, Region Jönköpings län
 • Ulrika Whiss, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG läkemedel och medicinteknik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Senast uppdaterad 31 januari, 2023 av anna.centerhed@rjl.se