Hoppa till innehåll

Diarieföring

Region Östergötland diarieför Samverkansnämndens handlingar, gemensamma remissvar från sjukvårdsregionen och handlingar för de nationella programområden som sjukvårdsregionen har värdskap för.

Handlingarna diarieförs under diarienummer: RÖ 2022-XX.

Handlingar som ska diarieföras mejlas till registrator@regionostergotland.se.

Ange diarienummer och ärenderubrik i ämnesraden, ex:
RÖ 2021-2570 Remissvar Screening för livmoderhalscancer

Lägg registrator@regionostergotland.se som kopia i mejlkonversationer som ska diarieföras.

Bilagor på tio eller fler sidor skickas som enkelsidiga utskrifter med post.

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping
registrator@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se