Hoppa till innehåll

Medicin och akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd medicin och akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Möten

Kommande möten

Mötestider för 2024 publiceras inom kort

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2019-2023

Kontakt

Processtöd

vakant, Region Jönköpings län

Ordförande

Agneta Ståhl, Region Jönköpings län

Ledamöter

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län

Niklas Föghner, Region Kalmar län

Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland

Niclas Hilding, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård

Forskningsrepresentant: Joakim Alfredsson, professor i kardiologi, Linköpings universitet

Ingående programområden

Akut vård

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Infektionssjukdomar

Lung- och allergisjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Reumatiska sjukdomar

Senast uppdaterad 7 februari, 2024 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se