Hoppa till innehåll

Medicin och akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd medicin och akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

  • 2023-09-25 8:30-12 (digitalt)
  • 2023-11-15 8:30-12 (digitalt) Handlingsplaner 2024
AnteckningarBilagor
2023-05-08Sammanställning ppt-redovisningar
2023-03-01
2022-11-21bilaga presentation
bilaga handlingsplaner 2023
2022-09-19bilaga samlat
bilaga rapport traumarehab
bilaga presentation traumarehab
2022-05-05Översikter årsrapporter 2021
Sammanställning forskningspunkt
Underlag forskning från RPO
2022-02-28Sydöstra samverkan
Remisslista
RPO lung- och allergi
RSG patientsäkerhet
2021-11-10
2021-09-13Regionavtalet
Läkemedel
Dokumentmallar
2021-05-11Uppdragsbeskrivning kunskapsråd
Samordnade remissvar, presentation
Årsrapport akut vård
Årsrapport endokrina sjukdomar
Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar
Årsrapport infektionssjukdomar
Årsrapport lung- och allergisjukdomar
Årsrapport nervsystemets sjukdomar
Årsrapport reumatiska sjukdomar
Årsrapport perioperativ vård, intensivvård och transplantation
2021-02-03
Strategidag
Anteckningar från strategidag 2021-02-03
Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03
Deltagare på strategidag 2021-02-03
Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03
2020-09-02
2020-01-27
2019-11-26Standardiserade vårdförlopp
Endokrina sjukdomar handlingsplan
Reumatiska sjukdomar
Parkinsson
Hjärt- och kärlsjukdomar handlingsplan
Mall för uppföljning av handlingsplan
Tidplan 2020
2019-09-25Endokrina sjukdomar mål
2019-04-29Presentation

Ordförande

Mats Petersson, Region Kalmar län

Processtöd

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ledamöter

  • Agneta Ståhl, Region Jönköpings län
  • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
  • Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län
  • Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland
  • Karl Landergren, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård
  • Forskningsrepresentant: Joakim Alfredsson, professor i kardiologi

Ingående programområden

Senast uppdaterad 17 maj, 2023 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se