Medicin och akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd medicin och akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

  • 2021-11-10 kl 13-16 (video)

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2021-09-13Regionavtalet
Läkemedel
Dokumentmallar
2021-05-11Uppdragsbeskrivning kunskapsråd
Samordnade remissvar, presentation
Årsrapport akut vård
Årsrapport endokrina sjukdomar
Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar
Årsrapport infektionssjukdomar
Årsrapport lung- och allergisjukdomar
Årsrapport nervsystemets sjukdomar
Årsrapport reumatiska sjukdomar
Årsrapport perioperativ vård, intensivvård och transplantation
2020-09-02
2020-01-27
2019-11-26Standardiserade vårdförlopp
Endokrina sjukdomar handlingsplan
Reumatiska sjukdomar
Parkinsson
Hjärt- och kärlsjukdomar handlingsplan
Mall för uppföljning av handlingsplan
Tidplan 2020
2019-09-25Endokrina sjukdomar mål
2019-04-29Presentation

Ordförande

Stefan Franzén, Region Östergötland

Processtöd

Håkan Samuelsson, Region Östergötland
hakan.samuelsson@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Agneta Ståhl, Region Jönköpings län
  • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
  • Karl Landergren, Region Kalmar län
  • Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län
  • Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård
  • Forskningsrepresentant: Thomas Schön, professor i infektionsmedicin

Ingående programområden

Senast uppdaterad 23 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se