Medicin och akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd medicin och akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

 • 2022-02-28 kl. 9-12 video
 • 2022-05-03 utvecklingsdag för RPO och RSG
 • 2022-05-05 kl. 9-15 fysiskt möte
 • 2022-09-19 kl. 13-16 video
 • 2022-11-21 kl. 13-16 video

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2021-11-10
2021-09-13Regionavtalet
Läkemedel
Dokumentmallar
2021-05-11Uppdragsbeskrivning kunskapsråd
Samordnade remissvar, presentation
Årsrapport akut vård
Årsrapport endokrina sjukdomar
Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar
Årsrapport infektionssjukdomar
Årsrapport lung- och allergisjukdomar
Årsrapport nervsystemets sjukdomar
Årsrapport reumatiska sjukdomar
Årsrapport perioperativ vård, intensivvård och transplantation
2020-09-02
2020-01-27
2019-11-26Standardiserade vårdförlopp
Endokrina sjukdomar handlingsplan
Reumatiska sjukdomar
Parkinsson
Hjärt- och kärlsjukdomar handlingsplan
Mall för uppföljning av handlingsplan
Tidplan 2020
2019-09-25Endokrina sjukdomar mål
2019-04-29Presentation

Ordförande

Karl Landergren, Region Kalmar län

Processtöd

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ledamöter

 • Agneta Ståhl, Region Jönköpings län
 • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
 • Karl Landergren, Region Kalmar län
 • Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län
 • Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland
 • Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård
 • Forskningsrepresentant: Thomas Schön, professor i infektionsmedicin

Ingående programområden

Senast uppdaterad 4 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se