Hoppa till innehåll

Kunskapsråd

De fyra kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena (RPO) på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.

Uppdrag

Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Senast uppdaterad 19 april, 2021 av conny.thalin@rjl.se