Hoppa till innehåll

Kunskapsråd

Uppdrag

De fyra kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.

Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Kunskapsråd

Diagnostik och sinnen

Hälsa och rehabilitering

Kirurgi och cancer

Medicin och akut vård

Senast uppdaterad 26 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se