Hoppa till innehåll

Sällsynta sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde sällsynta sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar många sjukdomsgrupper som är mycket olika och där patienternas behov varierar.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Implementering av nationella vårdriktlinjer

Övergång från barn- till vuxenvård

Multidisciplinära konferenser

Planering och uppföljning

Handlingsplan sällsynta sjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Mer information:
Centrum för sällsynta diagnoser sydöst

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd sällsynta sjukdomar, Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Carina Nilsson, Region Östergötland
carina.g.nilsson@regionostergotland.se

Ordförande

Cecilia Gunnarsson, Region Östergötland

Ledamöter

Cathrine Johansson, Region Kalmar län

Cecilia Lidholm, Region Östergötland

Charlotte Lilja, Region Östergötland

Susanna Thomsen, Region Jönköpings län

Patrik Söderlund, Region Östergötland

Åsa Lundin, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Cecilia Gunnarsson, Region Östergötland
Nationellt programområde sällsynta sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde sällsynta sjukdomar ingår i kunskapsråd diagnostik och sinnen.
Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Senast uppdaterad 21 november, 2023 av conny.thalin@rjl.se