Hoppa till innehåll

Riktade hälsosamtal metodstöd

Sjukvårdsregionens metodstöd för riktade hälsosamtal är under uppbyggnad. Texterna ska kvalitetssäkras och kan komma att revideras.

Innehåll

 1. Bakgrund
 2. Metoden
 3. Genomförande
 4. Motiverande samtal
 5. Fysisk aktivitet
 6. Matvanor
 7. Alkohol
 8. Tobak
 9. Livssituation
 10. Psykisk hälsa
 11. Ärftlighet
 12. Kroppsmasseindex (BMI)
 13. Midja-stusskvot
 14. Blodtryck
 15. Kolesterol
 16. Kronisk sjukdom
 17. Blodsocker
 18. Tandhälsa
 19. Samhällsinriktade åtgärder

Kontakt

Lisbeth Johansson, Region Jönköpings län
lisbeth.m.johansson@rjl.se

Senast uppdaterad 30 november, 2023 av conny.thalin@rjl.se