Diabetes hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp diabetes hos barn och unga i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Möten

Ordförande

Rosita Ilvered, Region Jönköpings län

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

  • Johanna Larsson, Region Jönköpings län
  • Karin Jonsson, Region Kalmar län
  • Laura Österdahl, Region Kalmar län
  • Maria Nordwall, Region Östergötland

Senast uppdaterad 14 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se