Hoppa till innehåll

Digital utveckling

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp digital utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionens samverkansgrupp har i uppdrag att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja:

  • utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa
  • digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna
  • samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb implementering av nya digitala funktioner

Målbild

Målbilden för arbetet utgår från följande styrande principer:

  • Allt som kan göras gemensamt ska göras gemensamt
  • Gå från samverkan och nätverkande till samarbete och samnyttjande

Gemensam övergripande prioritering för alla initiativ:

  • Nationell samverkan inom e-hälsa (SKR, Inera, Kundgrupp Cosmic)
  • Samarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lokala initiativ och projekt

Kontakt

Erik Reinicke, Region Östergötland
erik.reinicke@regionostergotland.se

Beredningsgrupp

Mårten Ärlig, Region Jönköpings län

Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län

Eva Järvholm, Region Kalmar län

Ragnar Styrbjörn, Region Kalmar län

Joakim Ekberg, Region Östergötland

Styrgrupp

Anette Peterson, Region Jönköpings län

Helena Glemdal Bergkvist, Region Jönköpings län

Dan Johannesson, Region Kalmar län

Per Engström, Region Kalmar län

Anders Bernholtz, Region Östergötland

Thomas Muhr, Region Östergötland

Senast uppdaterad 28 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se