Hoppa till innehåll

Digital utveckling

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp digital utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionens samverkansgrupp har i uppdrag att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja:

 • utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa
 • digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna
 • samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb implementering av nya digitala funktioner

Målbild

Målbilden för arbetet utgår från följande styrande principer:

 • Allt som kan göras gemensamt ska göras gemensamt
 • Gå från samverkan och nätverkande till samarbete och samnyttjande

Gemensam övergripande prioritering för alla initiativ:

 • Nationell samverkan inom e-hälsa (SKR, Inera, Kundgrupp Cosmic)
 • Samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lokala initiativ och projekt

Planering och uppföljning

Handlingsplan digital utveckling

Kontakt

Jon Sjölander, Region Kalmar län
jon.sjolander@regionkalmar.se

Ledamöter

 • Anette Peterson, Region Jönköpings län
 • Eva Järvholm, Region Kalmar län
 • Lotta Saleteg Falk, Region Östergötland

Styrgrupp

 • Reidar Källström, Region Östergötland
 • Niklas Föghner, Region Kalmar län

Nationell samverkansgrupp

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Reidar Källström, Region Östergötland

Senast uppdaterad 24 februari, 2023 av conny.thalin@rjl.se