Hoppa till innehåll

Digital utveckling

Dokumentation och kontaktuppgifter för Regional samverkansgrupp digital utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionens samverkansgrupp har i uppdrag att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja:

  • utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa
  • digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna
  • samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb implementering av nya digitala funktioner

Målbild

Målbilden för arbetet utgår från följande styrande principer:

  • Allt som kan göras gemensamt ska göras gemensamt
  • Gå från samverkan och nätverkande till samarbete och samnyttjande

Gemensam övergripande prioritering för alla initiativ:

  • Nationell samverkan inom e-hälsa (SKR, Inera, Kundgrupp Cosmic)
  • Samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lokala initiativ och projekt

Planering och uppföljning

Handlingsplan digital utveckling 2022

Kontakt

Jon Sjölander, Region Kalmar län
jon.sjolander@regionkalmar.se

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG strukturerad vårdinformation, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Lotta Saleteg Falk, Region Östergötland

Senast uppdaterad 1 februari, 2022 av conny.thalin@rjl.se