Hoppa till innehåll

Fördelning av kostnader för samverkan

Det är varje grupps ansvar att hushålla med resurserna och säkerställa kostnadseffektiva arbetssätt.

Ansvar och kostnader för sjukvårdsregional samverkan fördelas solidariskt mellan de tre regionerna enligt regionavtalet och Samverkansnämndens årliga överenskommelse.

Samverkan ska så långt som möjligt genomföras utan behov av ekonomiska transaktioner mellan regionerna.

Arbetstid

Ledamöter i sjukvårdsregionala och nationella grupper är anställda och finansieras fullt ut av respektive region.

Arbetsgivaren ansvarar för att balansera kostnader och arbetstid för produktion, utveckling och samverkan. Närmsta chef godkänner ledamöternas deltagande och ansvarar för att ledamoten har arbetstid och förutsättningar för uppdraget.

Möten

Samverkan ska företrädesvis ske via video och fysiska möten i egna lokaler.

Möten i externa lokaler betalas av den region som har ansvar för gruppens processtöd.

Ledamotens arbetsplats betalar alltid reskostnaderna.

Övernattningar

För möten med övernattning delas fakturan (konferensavgift, mat och logi) så att ledamotens arbetsplats betalar kostnaderna för ledamotens deltagande.

Senast uppdaterad 25 januari, 2021 av conny.thalin@rjl.se