Njur- och urinvägssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde njur- och urinvägssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan njur- och urinvägssjukdomar 2021

Årshjul njur och urinvägssjukdomar 2021

Handlingsplan njur- och urinvägssjukdomar PP 2021

Årsrapport njur- och urinvägssjukdomar 2020

Möten

2021-05-05 Mötesanteckning

2021-03-11 Mötesanteckning

2021-01-21 Mötesanteckning

Ordförande

Ingrid Erlandsson, Region Jönköpings län

Processtöd

Annica Nydén, Region Östergötland
annica.nyden@regionostergotland.se

Nationellt programområde (NPO)

NPO njur- och urinvägssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Inge Höjgaard, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 15 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se