Hoppa till innehåll

Njur- och urinvägssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde njur- och urinvägssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat njursjukdom, stensjukdom och urineringsbesvär.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Kronisk njursjukdom

Stensjukdom i övre urinvägarna

Organiserad prostatacancertestning

Cystinuri

Planering och uppföljning

Handlingsplan njur- och urinvägssjukdom 2024

Årsrapport njur- och urinvägssjukdomar 2023

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Annica Nydén, Region Östergötland
annica.nyden@regionostergotland.se

Ordförande

Ingrid Erlandsson, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Martin Holmbom, Region Östergötland
Nationellt programområde njur- och urinvägssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Njurmedicin

Urologi

Kunskapsråd

Regionalt programområde njur- och urinvägssjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 21 maj, 2024 av annica.nyden@regionostergotland.se