Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionalt programområde psykisk hälsa omfattar insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till specialiserad vård för barn, vuxna och äldre.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdrag psykisk hälsa

Strategisk samverkan

Programområdets arbete präglas till mycket stor del av samarbete och samverkan mellan regionerna och de trettioåtta kommuner som ingår i sjukvårdsregionen. För att, på strategisk nivå, kunna processa gemensamma angelägenheter så har programområdet bildat en grupp, Strategisk samverkan, beståendes av socialchefsrepresentanter och chefer på strategisk nivå representerandes den regiondrivna specialistpsykiatrin. Gruppens medlemmar har tillhörighet i respektive länsstruktur för samverkan mellan huvudmännen vilket således möjliggör länsvis förankring och dialog.

NAG/KP-möten

2024-05-23 NPO/NAG NPO

Insatsområden

Nationella vård- och insatsprogram

Adhd

Ätstörningar

Strukturerad vårdinformation

Kompetensförsörjning

Planering och uppföljning

Årshjul 2024

Mötestider 2024

Arbetsutskottets möten
29/1, 26/2, 29/4, 10/6, 19/8, 23/9, 28/10, 18/11, 9/12

Regionala programområdets sammanträden
22/5 Nässjö
3-4/10 ev Linköping

Dokumentation

Handlingsplan psykisk hälsa(reviderad februari 2024)

Årsrapport psykisk hälsa 2022

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kommunal rutin för nominering till nationella arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Nationella kunskapsstöd psykisk hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Ordförande

Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län

Arbetsutskott

Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län

Ulf Granath, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Jönköping, Region Jönköpings län

Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner

Bjarne Olinder, centrumchef, Psykiatricentrum, Region Östergötland

Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län

Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköpings län

Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län

Vakant Kommunerna i Östergötlands län

Ledamöter Region Jönköpings län

Ulf Grahnat, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Jönköping

Maria Berlin, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Värnamo

Helena Fager, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Eksjö

Ioana Petersson, Vuxenpsykiatrin

Marit Gustafsson, BUP

Mattias Vejklint, teamchef psykiatri/missbruk, Kommunal utveckling

Åsa Melkersson, beredande tjänsteperson

Jenny Olofsson, processtöd

Ledamöter Region Kalmar län

Mats Petersson, psykiatridirektör

Annika Ohlin, Vuxenpsykiatrin mitt

Ulrika Rosenqvist, Vuxenpsykiatrin söder

Christian Jansson, Vuxenpsykiatrin norr och rättspsykiatrin

Sofia Velinder, BUP

Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län

Maria Minich Karlsson, processtöd

Ledamöter Region Östergötland

Bjarne Olinder, centrumchef, Psykiatricentrum

Carina Ranius, Vuxenpsykiatrin Motala-Mjölby

Anida Elik, utvecklingsansvarig. Vik: Mia Thun from sommaren 2024

Marita Ström, Vuxenpsykiatrin Linköping

Daniel Nalhbom, Vuxenpsykiatrin Norrköping

Ingela Björklund, BUP

Vakant kommunerna i Östergötlands län

Jörgen Bergström, processtöd, ordförande RPO

Representant i nationellt programområde

Bjarne Olinder, Region Östergötland
Nationellt programområde psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kompetensförsörjning

Vårdinformation

Ätstörningsvård

Kliniska programområden, Region Jönköpings län

Adhd

VUP elisabeth.g.palm@rjl.se 010-244 97 79

BUP cecilia.sandberg.manaia@rjl.se 010-244 98 23

Affektiva störningar och ångestsyndrom

VUP matilda.b.oien@rjl.se 010-242 56 51

BUP sofie.alzen@rjl.se 010-242 31 11

BUP mirjam.lycken@rjl.se 010-242 31 63

Missbruk och beroende

VUP peter.tuden@rjl.se 010-242 30 45

Psykos (Schizofreni)

VUP emelie.backstrom@rjl.se 010-242 30 93

BUP alina.dancea@rjl.se 010-244 98 05

Självskadeteende

VUP anne.pruul@rjl.se 010-242 32 52

BUP vakant

Trauma

VUP anita.rembsgard@rjl.se 010-243 97 03

BUP vakant

Ätstörningar

VUP ingrid.svahnstrom@rjl.se 010-244 97 18

BUP petra.johansson.hallgren@rjl.se 010-242 31 12

Kunskapsråd

Regionalt programområde psykisk hälsa ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 3 juni, 2024 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se