Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan psykisk hälsa 2021

Handlingsplan psykisk hälsa 2021, översikt

Handlingsplan psykisk hälsa 2020

Årsrapport psykisk hälsa 2020

Årsrapport psykisk hälsa 2019

Årsrapport psykisk hälsa 2019 diagram

Handlingsplan psykisk hälsa 2019

Uppdrag psykisk hälsa

Kommunal rutin för nominering till nationella arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Möten

Årshjul 2021

Anteckningar
2021-09-15 Specialistpsykiatri
2021-09-15 Kommunsamverkan
2021-05-11 kommunsamverkan
2021-05-11 specialistpsykiatri
2021-05-11 kommunmöte
Bilagor
2021-09-15 samsjuklighetsutredningen
2021-09-15 Delat beslutsfattande
2021-03-03 kommunsamverkan
2021-03-03 specialistpsykiatri
2021-03-03
2020-11-17
2020-09-22
2020-05-27
2020-01-30
2019-10-03
2019-05-09
2019-02-27

Ordförande

Tomas Kristiansson, Region Kalmar län

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Arbetsutskott

 • Tomas Kristiansson, Region Kalmar län
 • Ulf Granath, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd Region Jönköpings län
 • Bjarne Olinder, Region Östergötland
 • Marita Ström, Region Östergötland
 • Eva-Lena Fredriksson, processtöd Region Östergötland
 • Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd Region Kalmar län
 • Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköping
 • Daniel Abrahamsson, Kommunförbundet Kalmar län
 • Yvonne Thilander, Norrköpings kommun

Ledamöter

 • Ulf Grahnat, Region Jönköpings län
 • Ann Lund, Region Jönköpings län
 • Bo-Kenneth Knutsson, Region Jönköpings län
 • Ioana Petersson, Region Jönköpings län
 • Marit Gustafsson, Region Jönköpings län
 • Åsa Melkersson, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län
 • Mattias Vejklint, kommunal utveckling Region Jönköpings län
 • Patrik Hedström, socialchef Eksjö kommun
 • Bjarne Olinder, Region Östergötland
 • Karin Mossberg, Region Östergötland
 • Marita Ström, Region Östergötland
 • Åsa Lundberg, Region Östergötland
 • Eva-Lena Fredriksson, processtöd, Region Östergötland
 • Yvonne Thilander, socialchef Norrköpings kommun
 • Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län
 • Christian Jansson, Region Kalmar län
 • Ulrika Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Tomas Kristiansson, Region Kalmar län
 • Sofia Velinder, Region Kalmar län
 • Sanna Karlsson, Region Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län
 • Camilla Freedeke, Kalmar kommun
 • Daniel Abrahamsson, Kommunförbundet Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Cosmic

Kompetensförsörjning

Senast uppdaterad 23 september, 2021 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se