Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionalt programområde psykisk hälsa omfattar insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till specialiserad vård för barn, vuxna och äldre.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdrag psykisk hälsa

Insatsområden

 • Nationella vård- och insatsprogram
 • Adhd
 • Ätstörningar
 • Strukturerad vårdinformation
 • Kompetensförsörjning

Planering och uppföljning

Årshjul 2023

Mötestider 2023

Arbetsutskottets möten
28/8, 30/10, 11/12

Regionala programområdets sammanträden
27/9 digitalt 13:00-16:00
6-7/11 fysiskt Linköping

Dokumentation

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Kontakt

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Ordförande

Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län

Arbetsutskott

 • Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län
 • Ulf Granath, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Jönköping, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner
 • Bjarne Olinder, centrumchef, Psykiatricentrum, Region Östergötland
 • Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län
 • Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköpings län
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, Kommunerna i Östergötlands län

Ledamöter Region Jönköpings län

 • Ulf Grahnat, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Jönköping
 • Marita Holm Löv, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Värnamo
 • Helena Fager, verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin Eksjö
 • Ioana Petersson, Vuxenpsykiatrin
 • Marit Gustafsson, BUP
 • Mattias Vejklint, teamchef psykiatri/missbruk, Kommunal utveckling
 • Åsa Melkersson, beredande tjänsteperson
 • Jenny Olofsson, processtöd

Ledamöter Region Kalmar län

 • Mats Petersson, psykiatridirektör
 • Annika Ohlin, Vuxenpsykiatrin mitt
 • Ulrika Rosenqvist, Vuxenpsykiatrin söder
 • Christian Jansson, Vuxenpsykiatrin norr och rättspsykiatrin
 • Sofia Velinder, BUP
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd

Ledamöter Region Östergötland

 • Bjarne Olinder, centrumchef, Psykiatricentrum
 • Carina Ranius, Vuxenpsykiatrin Motala-Mjölby
 • Marita Ström, Vuxenpsykiatrin Linköping
 • Daniel Nalhbom, Vuxenpsykiatrin Norrköping
 • Ingela Björklund, BUP
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, Kommunerna i Östergötlands län
 • Jörgen Bergström, processtöd

Representant i nationellt programområde

Bjarne Olinder, Region Östergötland
Nationellt programområde psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kliniska programområden, Region Jönköpings län

Adhd

Affektiva störningar och ångestsyndrom

Missbruk och beroende

Psykos (Schizofreni)

Självskadeteende

Trauma

Ätstörningar

Kunskapsråd

Regionalt programområde psykisk hälsa ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 9 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se