Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2023

Årsrapport psykisk hälsa 2022

Årsrapport psykisk hälsa 2021

Uppdrag psykisk hälsa

Kommunal rutin för nominering till nationella arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Möten

Årshjul 2023

AU möten

30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 12/6, 28/8, 30/10, 11/12

RPO sammanträden

20/3 digitalt 9:00-12:00
29/5 fysiskt (Alvesta))
27/9 digitalt 13:00-16:00
6-7/11 fysiskt (återkommer om plats)

AnteckningarBilagor
2023-03-20
2022-11-17
2022-09-21 tom 2022-09-22 gemensamt möte
2022-09-28 kommunmöte
2022-05-16 RPO gemensamt möte +specpsyk
2022-05-16 RPO kommuner
2022-03-11 RPO gemensamt möte
2022-03-11 Specialistpsykiatri
2021-11-30 RPO

Delat beslutsfattande
SIP
NPO
BIRK
2021-11-30 Specialistpsykiatri
2021-11-30 Kommuner
2021-09-15 Specialistpsykiatri
2021-09-15 RPO2021-09-15 Samsjuklighetsutredningen
2021-09-15 Delat beslutsfattande
2021-05-11 RPO
2021-05-11 Specialistpsykiatri
2021-05-11 Kommuner
2021-03-03 Kommuner
2021-03-03 Specialistpsykiatri
2021-03-03 RPO
2020-11-17
2020-09-22
2020-05-27
2020-01-30
2019-10-03
2019-05-09
2019-02-27

Ordförande

Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Arbetsutskott

 • Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län
 • Ulf Granath, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Ryhov, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner
 • Bjarne Olinder, centrumchef psykiatricentrum, Region Östergötland
 • Maria Minich Karlsson, processtöd Region Kalmar län
 • Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköping
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, kommunerna i Östergötlands län

Ledamöter

 • Ulf Grahnat, Region Jönköpings län
 • Marita Holm Löv, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Värnamo, Region Jönköpings län
 • Helena Fager, verksamhetschef Eksjö höglandet, Region Jönköpings län
 • Ioana Petersson, vuxenpsykiatrin, Region Jönköpings län
 • Marit Gustafsson, BUP, Region Jönköpings län
 • Åsa Melkersson, beredande tjänsteperson, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner
 • Mattias Vejklint, teamchef psykiatri/missbruk, kommunal utveckling Region Jönköpings län
 • Bjarne Olinder, centrumchef psykiatricentrum, Region Östergötland
 • Carina Ranius, Vuxenpsykiatrin Motala-Mjölby, Region Östergötland
 • Marita Ström, Vuxenpsykiatrin Linköping, Region Östergötland
 • Daniel Nalhbom, Vuxenpsykiatrin Norrköping, Region Östergötland
 • Ingela Björklund, BUP, Region Östergötlands län
 • Jörgen Bergström, processtöd, Region Östergötland
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, kommunerna i Östergötlands län
 • Annika Ohlin, vuxenpsykiatrin mitt, Region Kalmar län
 • Mats Petersson, psykiatridirektör, Region Kalmar län
 • Ulrika Rosenqvist, vuxenpsykiatrin söder, Region Kalmar län
 • Christian Jansson, vuxenpsykiatrin norr + rättspsykiatrin, Region Kalmar län
 • Sofia Velinder, BUP, Region Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Bjarne Olinder, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Kliniska programområden

RJL

KPO Psykos (Schizofreni)

VUP emelie.backstrom@rjl.se 010-242 30 93

BUP alina.dancea@rjl.se 010-244 98 05

KPO Adhd

VUP elisabeth.g.palm@rjl.se 010-244 97 79

BUP cecilia.sandberg.manaia@rjl.se 010-244 98 23

KPO Självskadeteende

VUP anne.pruul@rjl.se 010-242 32 52

BUP vakant

KPO Trauma

VUP anita.rembsgard@rjl.se 010-243 97 03

BUP vakant

KPO Affektiva Störningar och ångestsyndrom

VUP matilda.b.oien@rjl.se 010-242 56 51

BUP sofie.alzen@rjl.se 010-242 31 11 samt mirjam.lycken@rjl.se 010-242 31 63

KPO Ätstörningar

VUP ingrid.svahnstrom@rjl.se 010-244 97 18

BUP petra.johansson.hallgren@rjl.se 010-242 31 12

KPO Missbruk och beroende

VUP peter.tuden@rjl.se 010-242 30 45

Senast uppdaterad 17 maj, 2023 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se