Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Årsrapport psykisk hälsa 2021

Handlingsplan psykisk hälsa 2022

Handlingsplan psykisk hälsa 2022 översiktsbild med patientlöften

Uppdrag psykisk hälsa

Kommunal rutin för nominering till nationella arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Möten

Årshjul 2023

AU möten

30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 12/6, 28/8, 30/10, 11/12

RPO sammanträden

20/3 digitalt 9:00-12:00
29/5 fysiskt (återkommer om plats)
27/9 digitalt 13:00-16:00
6-7/11 fysiskt (återkommer om plats)

AnteckningarBilagor
2022-11-17
2022-09-21 tom 2022-09-22 gemensamt möte
2022-09-28 kommunmöte
2022-05-16 RPO gemensamt möte +specpsyk
2022-05-16 RPO kommuner
2022-03-11 RPO gemensamt möte
2022-03-11 Specialistpsykiatri
2021-11-30 RPO
Delat beslutsfattande
SIP
NPO
BIRK
2021-11-30 Specialistpsykiatri
2021-11-30 Kommuner
2021-09-15 Specialistpsykiatri
2021-09-15 RPO2021-09-15 Samsjuklighetsutredningen
2021-09-15 Delat beslutsfattande
2021-05-11 RPO
2021-05-11 Specialistpsykiatri
2021-05-11 Kommuner
2021-03-03 Kommuner
2021-03-03 Specialistpsykiatri
2021-03-03 RPO
2020-11-17
2020-09-22
2020-05-27
2020-01-30
2019-10-03
2019-05-09
2019-02-27

Ordförande

Tomas Kristiansson, Region Kalmar län

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Arbetsutskott

 • Jörgen Bergström, ordförande, Region Östergötlands län
 • Ulf Granath, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Ryhov, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner
 • Bjarne Olinder, centrumchef psykiatricentrum, Region Östergötland
 • Marita Ström, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Linköping, Region Östergötland
 • Jörgen Bergström, processtöd Region Östergötland
 • Maria Minich Karlsson, processtöd Region Kalmar län
 • Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköping
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, kommunerna i Östergötlands län

Ledamöter

 • Ulf Grahnat, Region Jönköpings län
 • Marita Holm Löv, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Värnamo, Region Jönköpings län
 • Helena Fager, verksamhetschef Eksjö höglandet, Region Jönköpings län
 • Ioana Petersson, vuxenpsykiatrin, Region Jönköpings län
 • Marit Gustafsson, BUP, Region Jönköpings län
 • Åsa Melkersson, beredande tjänsteperson, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner
 • Mattias Vejklint, teamchef psykiatri/missbruk, kommunal utveckling Region Jönköpings län
 • Elisabeth Andersson, socialchef, Gnosjö kommun
 • Bjarne Olinder, centrumchef psykiatricentrum, Region Östergötland
 • Carina Ranius, Vuxenpsykiatrin Motala-Mjölby, Region Östergötland
 • Marita Ström, Vuxenpsykiatrin Linköping, Region Östergötland
 • Daniel Nalhbom, Vuxenpsykiatrin Norrköping, Region Östergötland
 • Ingela Björklund, BUP, Region Östergötlands län
 • Jörgen Bergström, processtöd, Region Östergötland
 • Yvonne Thilander, socialchef Norrköpings kommun
 • Maria Branzell Hermelin, utvecklingsledare, kommunerna i Östergötlands län
 • Annika Ohlin, vuxenpsykiatrin mitt, Region Kalmar län
 • Mats Petersson, psykiatridirektör, Region Kalmar län
 • Ulrika Rosenqvist, vuxenpsykiatrin söder, Region Kalmar län
 • Christian Jansson, vuxenpsykiatrin norr + rättspsykiatrin, Region Kalmar län
 • Sofia Velinder, BUP, Region Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län
 • Sofia Ludvigsson, utvecklingsledare, Kommunförbundet Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Bjarne Olinder, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Kliniska programområden

RJL

KPO Psykos (Schizofreni)

VUP emelie.backstrom@rjl.se 010-242 30 93

BUP alina.dancea@rjl.se 010-244 98 05

KPO Adhd

VUP elisabeth.g.palm@rjl.se 010-244 97 79

BUP cecilia.sandberg.manaia@rjl.se 010-244 98 23

KPO Självskadeteende

VUP anne.pruul@rjl.se 010-242 32 52

BUP nina.a.martinsson@rjl.se 010-242 31 61

KPO Trauma

VUP anita.rembsgard@rjl.se 010-243 97 03

BUP eva.starby@rjl.se 010-244 98 24 (börjar inte förrän i vår)

KPO Affektiva Störningar och ångestsyndrom

VUP matilda.b.oien@rjl.se 010-242 56 51

BUP sofie.alzen@rjl.se 010-242 31 11 samt mirjam.lycken@rjl.se 010-242 31 63

KPO Ätstörningar

VUP ingrid.svahnstrom@rjl.se 010-244 97 18

BUP petra.johansson.hallgren@rjl.se 010-242 31 12

KPO Missbruk och beroende

VUP peter.tuden@rjl.se 010-242 30 45

Senast uppdaterad 2 februari, 2023 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se