Psykisk hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde psykisk hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan psykisk hälsa 2022

Handlingsplan psykisk hälsa 2022, översikt

Handlingsplan psykisk hälsa 2021

Handlingsplan psykisk hälsa 2021, översikt

Handlingsplan psykisk hälsa 2020

Årsrapport psykisk hälsa 2020

Årsrapport psykisk hälsa 2019

Årsrapport psykisk hälsa 2019 diagram

Handlingsplan psykisk hälsa 2019

Uppdrag psykisk hälsa

Kommunal rutin för nominering till nationella arbetsgrupper

Kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa

Möten

Årshjul 2022

Årshjul 2021

AnteckningarBilagor
2021-11-30 RPO
2021-11-30 Specialistpsykiatri
2021-11-30 Kommuner
2021-09-15 Specialistpsykiatri
2021-09-15 RPO2021-09-15 Samsjuklighetsutredningen
2021-09-15 Delat beslutsfattande
2021-05-11 RPO
2021-05-11 Specialistpsykiatri
2021-05-11 Kommuner
2021-03-03 Kommuner
2021-03-03 Specialistpsykiatri
2021-03-03 RPO
2020-11-17
2020-09-22
2020-05-27
2020-01-30
2019-10-03
2019-05-09
2019-02-27

Ordförande

Tomas Kristiansson, Region Kalmar län

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Arbetsutskott

 • Tomas Kristiansson, Region Kalmar län
 • Ulf Granath, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd Region Jönköpings län
 • Bjarne Olinder, Region Östergötland
 • Marita Ström, Region Östergötland
 • Eva-Lena Fredriksson, processtöd Region Östergötland
 • Maria Minich Karlsson, processtöd Region Kalmar län
 • Mattias Vejklint, Kommunal utveckling Jönköping
 • Daniel Abrahamsson, Kommunförbundet Kalmar län
 • Maria Branzell Hermelin, kommunerna i Östergötlands län

Ledamöter

 • Ulf Grahnat, Region Jönköpings län
 • Ann Lund, Region Jönköpings län
 • Bo-Kenneth Knutsson, Region Jönköpings län
 • Ioana Petersson, Region Jönköpings län
 • Marit Gustafsson, Region Jönköpings län
 • Åsa Melkersson, Region Jönköpings län
 • Jenny Olofsson, processtöd, Region Jönköpings län
 • Mattias Vejklint, kommunal utveckling Region Jönköpings län
 • Patrik Hedström, socialchef Eksjö kommun
 • Bjarne Olinder, Region Östergötland
 • Karin Mossberg, Region Östergötland
 • Marita Ström, Region Östergötland
 • Åsa Lundberg, Region Östergötland
 • Eva-Lena Fredriksson, processtöd, Region Östergötland
 • Yvonne Thilander, socialchef Norrköpings kommun
 • Maria Branzell Hermelin, kommunerna i Östergötlands län
 • Ulrika Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Tomas Kristiansson, Region Kalmar län
 • Christian Jansson, Region Kalmar län
 • Sofia Velinder, Region Kalmar län
 • Sanna Karlsson, Region Kalmar län
 • Maria Minich Karlsson, processtöd, Region Kalmar län
 • Camilla Freedeke, Kalmar kommun
 • Daniel Abrahamsson, Kommunförbundet Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Bjarne Olinder, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Cosmic

Kompetensförsörjning

Kliniska programområden

RJL

KPO Psykos (Schizofreni)

VUP emelie.backstrom@rjl.se 010-242 30 93

BUP alina.dancea@rjl.se 010-244 98 05

KPO Adhd

VUP elisabeth.g.palm@rjl.se 010-244 97 79

BUP cecilia.sandberg.manaia@rjl.se 010-244 98 23

KPO Självskadeteende

VUP anne.pruul@rjl.se 010-242 32 52

BUP nina.a.martinsson@rjl.se 010-242 31 61

KPO Trauma

VUP anita.rembsgard@rjl.se 010-243 97 03

BUP eva.starby@rjl.se 010-244 98 24 (börjar inte förrän i vår)

KPO Affektiva Störningar och ångestsyndrom

VUP matilda.b.oien@rjl.se 010-242 56 51

BUP sofie.alzen@rjl.se 010-242 31 11 samt mirjam.lycken@rjl.se 010-242 31 63

KPO Ätstörningar

VUP ingrid.svahnstrom@rjl.se 010-244 97 18

BUP petra.johansson.hallgren@rjl.se 010-242 31 12

KPO Missbruk och beroende

VUP peter.tuden@rjl.se 010-242 30 45

Senast uppdaterad 6 december, 2021 av conny.thalin@rjl.se