Hoppa till innehåll

Patientsäkerhet

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp patientsäkerhet i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet stödjer och säkerställer samordning och utveckling av patientsäkerhetsarbetet i sjukvårdsregionen.

Uppdrag regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Planering och uppföljning

Handlingsplan patientsäkerhet

Årsrapport patientsäkerhet 2023

Mötesanteckningar och äldre dokument

Kontakt

Erik Stenkvist, Region Östergötland
Erik.Stenkvist@regionostergotland.se

Ledamöter

Anna Kullberg, Region Östergötland

Axel Ros, Region Jönköpings län (representerar NSG-patientsäkerhet)

Elin Fröding, Region Jönköpings län

Elmar Keppel, Region Kalmar län

Joanna Mellqvist, Region Jönköpings län

Representant i nationell samverkansgrupp

Axel Ros, Region Jönköpings län
Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 7 april, 2024 av anna.c.kullberg@regionostergotland.se