Patientsäkerhet

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp patientsäkerhet i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet stödjer och säkerställer samordning och utveckling av patientsäkerhetsarbetet i sjukvårdsregionen.

Uppdrag regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Planering och uppföljning

Årsrapport patientsäkerhet 2020

Årsrapport patientsäkerhet 2019

Möten

Mötesanteckningar 2020-09-09

Mötesanteckningar 2020-02-25

Mötesanteckningar 2019-12-12

Mötesanteckningar 2019-11-04

Mötesanteckningar 2019-10-10

Mötesanteckningar 2019-09-16

Mötesanteckningar 2019-09-03

Mötesanteckningar 2019-08-19

Mötesanteckningar 2019-07-02

Mötesanteckningar 2019-06-03

Ordförande

Elmar Keppel, Region Kalmar län

Ledamöter

  • Axel Ros, Region Jönköpings län
  • Elin Roos af Hjelmsäter, Region Jönköpings län
  • Elmar Keppel, Region Kalmar län
  • Joanna Mellqvist, Region Jönköpings län
  • Lena Hagman, Region Kalmar län
  • Erik Stenqvist, Region Östergötland
  • Yvonne Lövgren, Region Östergötland

Nationell samverkansgrupp (NSG)

NSG patientsäkerhet, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NSG-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Axel Ros, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 26 oktober, 2021 av conny.thalin@rjl.se