Hoppa till innehåll

Ångesthjälpen ung föräldrastöd

Om programmet

Ångesthjälpen ung föräldrastöd är ett tilläggsprogram för föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar som genomgår Ångesthjälpen ung. Målet är att ge föräldern/vårdnadshavaren ökad kunskap om och förståelse för ungdomens behandling.

Programmets fyra moduler innehåller information om

 • Ångesthjälpen ungs innehåll och hur det är uppbyggt
 • kognitiv beteendeterapi och om vad ångest är
 • hur föräldern/vårdnadshavaren kan fortsätta att stötta sin ungdom efter behandlingens slut.

Programmet har utformats i dialog med behandlare samt genom underlag från en enkätundersökning som gjordes i flera regioner 2019.

Programmet riktar sig till

Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar som arbetar med behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Ung. Programmet kan tilldelas när behandlaren bedömer att det skulle kunna vara ett hjälpsamt tillägg. Programmet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod. Behandlaren behöver även ha specifik kunskap om behandlingsprogrammet Ångesthjälpen ung.

Nyttor/vinster

För föräldern/vårdnadshavaren:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2020

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Johanna Persson Höppe, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se