Hoppa till innehåll

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

 • Generisk modell för rehabilitering och försäkringsmedicin
 • Traumatisk hjärnskada
 • Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering
 • Sjukvårdsregional arbetsfördelning
 • Nära rehabilitering

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

 • Måndag 13/11 klockan 13-14

Dokumentation

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Processtöd

Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Ordförande

Pernilla Järnvall Hint, Region Östergötland

Ledamöter

 • Ann-Britt Ekvall, Region Jönköpings län
 • Susanne Almers, Region Jönköpings län
 • Mayvor Källgren, Region Kalmar län
 • Stefan Bragsjö, Region Kalmar län
 • Lena Törnfeldt, Region Östergötland
 • Pernilla Hint Järnvall, Region Östergötland

Representanter i nationellt programområde

 • Stefan Bragsjö, Region Kalmar län
 • Siv Folkhammar Andersson, Region Kalmar län (processledare)

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Regionalt programområde rehabilitering, habiltering och försäkringsmedicin ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 12 september, 2023 av ulrika.boken@regionkalmar.se