Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2021

Handlingsplan rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2020

Årsrapport rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2020

Årsrapport rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2019

Handlingsplan rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2019

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering och smärta

Möten

Styrgrupp

Mötesanteckningar styrgrupp 2021-09-14

Mötesanteckningar styrgrupp 2021-05-10

Mötesanteckningar styrgrupp 2021-03-03

RPO 2021

Mötesanteckningar 2021-03-24

Mötesanteckningar 2021-01-12

RPO äldre anteckningar

Mötesanteckningar 2020-10-12

Mötesanteckningar 2020-08-25

Mötesanteckningar 2020-04-07

Mötesanteckningar 2020-02-03

Mötesanteckningar 2019-11-25

Mötesanteckningar 2019-08-23

Mötesanteckningar 2019-08-12

Mötesanteckningar 2019-06-10

Mötesanteckningar 2019-04-23

Mötesanteckningar 2019-03-21

Mötesanteckningar 2019-02-05

Ordförande

Susanne Almers, Region Jönköpings län
susanne.almers@rjl.se

Processtöd

Linda Andlöw, Region Jönköpings län
linda.andlow@rjl.se

Ledamöter

Region Jönköpings län

 • Agneta Siebers
 • Ann-Britt Ekvall
 • Björn Börsbo
 • Catharina Vik Söderström
 • Ingrid Isaksson
 • Kristina Brengesjö
 • Malin Hegen

Region Kalmar län

 • Anne-Lie Gustafsson
 • Göran Blomqvist
 • Lena Nordström Hellberg
 • Magnus Hellström
 • Maria Afrell
 • Mayvor Källgren
 • Stefan Bragsjö

Region Östergötland

 • Anders Kjellgren
 • Gun Prytz
 • Kerstin Samuelsson
 • Lena Törnfeldt
 • Margareta Lind
 • Pernilla Hint Järnvall
 • Pia Östryd
 • Wolfram Antepohl

Nationellt programområde (NPO)

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representanter för Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Stefan Bragsjö, Region Kalmar län (ordförande)
 • Siv Folkhammar Andersson, Region Kalmar län (processledare)

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 20 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se