Hoppa till innehåll

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Prioriterade insatsområden

 • Implementering av generisk modell för rehabilitering och försäkringsmedicin
 • Traumatisk hjärnskada
 • Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering
 • Sjukvårdsregional arbetsfördelning
 • Nära rehabilitering

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

Måndag 28/8 klockan 14-15

Måndag 13/11 klockan 13-14

Dokumentation

Mötesanteckningar och äldre dokument

Handlingsplan rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2023

Årsrapport rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2022

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Processtöd

Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Ordförande

Pernilla Järnvall Hint, Region Östergötland

Ledamöter

 • Ann-Britt Ekvall, Region Jönköpings län
 • Susanne Almers, Region Jönköpings län
 • Mayvor Källgren, Region Kalmar län
 • Stefan Bragsjö, Region Kalmar län
 • Lena Törnfeldt, Region Östergötland
 • Pernilla Hint Järnvall, Region Östergötland

Representanter i nationellt programområde

 • Stefan Bragsjö, Region Kalmar län
 • Siv Folkhammar Andersson, Region Kalmar län (processledare)

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Senast uppdaterad 30 maj, 2023 av conny.thalin@rjl.se