Hoppa till innehåll

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Generisk modell för rehabilitering och försäkringsmedicin

Traumatisk hjärnskada

Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering

Sjukvårdsregional arbetsfördelning

Nära rehabilitering

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

Onsdag 8/5 klockan 15-16

Dokumentation

Handlingsplan rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Årsrapport rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2022

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Nationella kunskapsstöd habilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Ordförande

Pernilla Järnvall Hint, Region Östergötland

Ledamöter

Ann-Britt Ekvall, Region Jönköpings län

Magnus Hellström, Region Kalmar län

Pernilla Hint Järnvall, Region Östergötland

Stefan Bragsjö, Region Kalmar län

Susanna Jangerot, Region Östergötland

Representanter i nationellt programområde

Stefan Bragsjö, Region Kalmar län

Siv Folkhammar Andersson, Region Kalmar län (processledare)

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Försäkringsmedicin

Habilitering

Rehabilitering

Kunskapsråd

Regionalt programområde rehabilitering, habiltering och försäkringsmedicin ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 5 april, 2024 av ulrika.boken@regionkalmar.se