Hoppa till innehåll

Radiologi är under ombildning 2023

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp radiologi i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Tidigare mötesanteckningar är arkiverade och återfinns hos processtöd för RPO Medicinsk Diagnostik

Pågående uppdrag hanteras operativt av Röntgencheferna inom RPO Medicinsk Diagnostik

Förstudie Informations- och Bilddelning

Behovsanalys PET CT

Arbetet med kvalitetsregister för Mammografiscreening

Ledamöter från tidigare RAG Radiologi ingår 2023 som ordinarie ledamöter i RPO Medicinsk Diagnostik

  • Johan Blomma, Region Östergötland
  • Oskar Löfgren, Region Jönköpings län
  • Martin Jakub Arbet, Region Kalmar län är vakant

Senast uppdaterad 15 november, 2023 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se