ST-akademi i kardiologi

Utbildningar

ST-utbildningar genomförs fredag vecka 20, kl. 10:00-15:30 i Linköping/Jönköping/Kalmar med lokalt ansvarig kardiolog. Föreläsare kan bjudas in från övriga sjukhus samt tisdag kl. 10 till onsdag kl. 15 vecka 40 som internat i Vimmerby. En ansvarig kardiolog ansvarar för programmet och gärna föreläsare från alla 3 regionerna.

Aktuella utbildningar

PAH och GUCH 11-12 november, Vimmerby, INSTÄLLT!

Planerade utbildningar

Våren 2022 Kardiogenetik
Hösten 2022 Prevention
Våren 2023
Hösten 2023

Presentationer från utbildningar 2016-2019

Genomförda utbildningar

2021-05-21 Thorakala aortasjukdomar

Program

Presentationer
Thorakala aortaaneurysm och dissektion
Kärlkirurgi vid aortasjukdom
Genetiska aortasjukdomar
Thoraxkirurgi vid aortasjukdom

2019-10-01/02: Kardioonkologi och hjärtsvikt, Vimmerby (Laila Hubbert)

2019-05-15: Endokardit, Jönköping (Jan Thollander)

2018-10-02/03: Kranskärlsjukdom inkl diagnostik, Vimmerby (Anne-Marie Suutari)

2018-05-18: Graviditet och hjärtsjukdom, Linköping (Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska)

2017-10-03/04: Arytmi inklusive device, Vimmerby (Anders Jönsson)

2017-05-20: Avancerad kranskärlssjukdom och etik, Kalmar (Jörg Carlsson)

2016-10-04/05: GUCH och hjärtsvikt, Linköping (Aleksandra Trzebiatowska-Krzynsk, Björn Kornhall, Monthir Alfetlawi)

2016-05-20: Kardiogenetik, Jönköping (Christina Holmgren)

2015-05-06: Aortasjukdomar, Linköping (Mats Broqvist)

Kontakt

Rafid Baraka, Region Kalmar län
rafid.baraka@regionkalmar.se

Ted Cabreira, Region Östergötland
ted.cabreira@regionostergotland.se

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Anne-Marie Suutari, Region Jönköpings län
anne-marie.suutari@rjl.se

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdrag

Uppdrag för nätverk för sjukvårdsregional ST-utbildning i kardiologi

Om SK-kurser, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 25 oktober, 2021 av marie.a.gustafsson@rjl.se