Hoppa till innehåll

ST-akademi i kardiologi

Utbildningar

ST-utbildningar genomförs fredag vecka 20, kl. 10:00-15:30 i Linköping/Jönköping/Kalmar med lokalt ansvarig kardiolog. Föreläsare kan bjudas in från övriga sjukhus samt tisdag kl. 8 till onsdag kl. 15 vecka 40 som internat i Vimmerby. En ansvarig kardiolog ansvarar för programmet och gärna föreläsare från alla 3 regionerna.

Aktuella utbildningar

Planerade utbildningar 2024
INSTÄLLT!!! Kardioonkologi, Norrköping 2024-05-17, INSTÄLLT!!!!

Presentationer från utbildningar 2016-2019

Genomförda utbildningar

2023-10-03–04 Arytmi inkl device

2023-05-26 Prevention

Presentationer

Allmänna principer för prevention av hjärt-kärlsjukdomar

Prevention en allmänläkares perspektiv

Prevention en kardiologs perspektiv

Prevention en lipidologs perspektiv

Gruppdiskussion av patientfall

Utvärdering

2022-10-04–05 PAH/GUCH

Program

Presentation
PAH

2022-06-03 Kardiogenetik

Program

Presentationer
Genetik och genetisk vägledning
Aortopatier
HCM
ARVC
Ärftliga lipidrubbningar och FH-patient

Utvärdering

2021-05-21 Thorakala aortasjukdomar

Program

Presentationer
Thorakala aortaaneurysm och dissektion
Kärlkirurgi vid aortasjukdom
Genetiska aortasjukdomar
Thoraxkirurgi vid aortasjukdom

2019-10-01/02: Kardioonkologi och hjärtsvikt, Vimmerby (Laila Hubbert)

Program

Utvärdering

2019-05-15: Endokardit, Jönköping (Jan Thollander)

Program

Utvärdering

2018-10-02/03: Kranskärlsjukdom inkl diagnostik, Vimmerby (Anne-Marie Suutari)

Program

Utvärdering

2018-05-18: Graviditet och hjärtsjukdom, Linköping (Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska)

Program

Utvärdering

2017-10-03/04: Arytmi inklusive device, Vimmerby (Anders Jönsson)

Program

Utvärdering

2017-05-20: Avancerad kranskärlssjukdom och etik, Kalmar (Jörg Carlsson)

Program

Utvärdering

2016-10-04/05: GUCH och hjärtsvikt, Linköping (Aleksandra Trzebiatowska-Krzynsk, Björn Kornhall, Monthir Alfetlawi)

Program

Utvärdering

2016-05-20: Kardiogenetik, Jönköping (Christina Holmgren)

Program

Utvärdering

2015-05-06: Aortasjukdomar, Linköping (Mats Broqvist)

Program

Utvärdering

Kontakt

Erik Wijnbladh, Region Kalmar län
erik.wijnbladh@regionkalmar.se

Aydin Toksoz, Region Östergötland
Aydin.Toksoz@jregionostergotland.se

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Anne-Marie Suutari, Region Jönköpings län
anne-marie.suutari@rjl.se

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdrag

Uppdrag för nätverk för sjukvårdsregional ST-utbildning i kardiologi

Om SK-kurser, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 19 april, 2024 av marie.a.gustafsson@rjl.se