Hoppa till innehåll

Äldre handlingar och protokoll

Här finns protokoll och handlingar för 2018-2021.
Kontakta Samverkansnämndens sekreterare för äldre protokoll och handlingar.

Samverkansnämnd 2021-12-03

Protokoll 2021-12-03

Föredragningslista 2021-12-03

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.3 Internkontrollplan 2022

5.4 Remissvar nationella riktlinjer för tandvård

5.5 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

5.6 Standardiserade vårdförlopp

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-12-03

RÖ 2021-1880

RÖ 2021-1883

RÖ 2021-1884

SVN 2021-59

Samverkansnämnd 2021-10-01

Protokoll 2021-10-01

Föredragningslista 2021-10-01

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport

5.2 Sammanträdesdagar 2022

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-10-01

SVN 2021-29

SVN 2021-36

SVN 2021-37

Samverkansnämnd 2021-06-04

Protokoll 2021-06-04

Föredragningslista 2021-06-04

Beslutsärenden

5.1 HPV-vaccination och screening

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

Delegationsbeslut – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

SVN 2021-9

SVN 2021-12

SVN 2021-13

SVN 2021-21

Samverkansnämnd 2021-03-11

Protokoll 2021-03-11

Föredragningslista 2021-03-11

Beslutsärenden

5.1 Årsredovisning 2020

5.2 Remissvar – Förordning om statsbidrag för kvalitetsregister-verksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum

5.3 Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista

SVN 2020-63

SVN 2020-64

SVN 2021-7

SVN 2021-8

Samverkansnämnd 2020-11-27

Protokoll 2020-11-27

Kallelse 2020-11-27

Föredragningslista och handlingar 2020-11-27 (samlat dokument)

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2021

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2021

5.3 Internkontrollplan 2021

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista

SVN 2020-51

SVN 2020-52

SVN 2020-57

SVN 2020-58

Samverkansnämnd 2020-09-25

Protokoll 2020-09-25

Kallelse 2020-09-25

Kallelse med handlingar 2020-09-25 (samlat dokument)

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport – Samverkansnämnden augusti 2020

5.2 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård

5.3 Organiserad prostatacancertestning (OPT)

5.4 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar för år 2021

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista

SVN 2020-44

Samverkansnämnd 2020-06-05

Protokoll 2020-06-05

Föredragningslista 2020-06-05

Beslutsärenden

5.1 Tarmcancerscreening (SVN 2020-36)

5.2 Intern styrning och kontroll (SVN 2020-30)

5.3 Revidering av samverkansnämndens reglemente (SVN 2020-33)

5.4 Revidering av sjukvårdsregional prislista 2020 (SVN 2020-31)

5.5 Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (SVN 2020-32)

5.6 Förslag om enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken (SVN 2020-35)

5.7 Remissyttrande om nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (SVN 2020-40)

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser 2020-06-05 (bilaga till föredragningslista)

SVN 2020-27

SVN 2020-38

Samverkansnämnd 2020-03-19

Protokoll 2020-03-19

Kallelse 2020-03-19

Kallelse med handlingar 2020-03-19 (samlat dokument)

Beslutsärende

5.1 Samverkansnämndens årsredovisning 2019

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser 2020-03-19 (bilaga till föredragningslista)

SVN 2020-2

SVN 2020-3

SVN 2020-4

SVN 2020-22

Samverkansnämnd 2019-11-29

Protokoll 2019-11-29

Kallelse 2019-11-29

Kallelse med handlingar 2019-11-29

Informationsärenden:

Ärende 7. Uppföljning av Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Ärende 8. Förslag till sjukvårdsregional överenskommelse om regler och ersättning gällande boende för patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård

Ärende 9. Rutiner för gemensamma remissvar

Beslutsärenden:

Ärende 10. Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2020 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna

Ärende 11. Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020

Ärende 12. Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken

Anmälningar och delegationsbeslut:

Ärende 13. Inkomna skrivelser

Ärende 14. Remissyttranden nationell högspecialiserad vård

Samverkansnämnd 2019-09-27

Protokoll 2019-09-27

Kallelse 2019-09-27

Samverkansnämnd 2019-05-24

Protokoll 2019-05-24

Kallelse 2019-05-24

Samverkansnämnd 2019-03-21/22

Protokoll 2019-03-21/22

Kallelse 2019-03-21/22

Samverkansnämnd 2018-11-30

Protokoll 2018-11-30

Kallelse 2018-11-30

Ärenden:

Strategi universitetssjukvård

Strategi för Life Science

Analys behov av ambulanshelikopter

Överenskommelse om samverkan och vård i sjukvårdsregionen samt vård vid universitetssjukhuset

Priser och ersättningar 2019

Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen

Inkomna skrivelser:

Reglemente för samverkansnämnden

Samverkansnämnd 2018-09-28

Protokoll 2018-09-28

Kallelse 2018-09-28

Ärenden

Delårsrapport 2018

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Reglemente SVN

Inkomna skrivelser

Samverkansnämnd 2018-05-03

Protokoll 2018-05-23

Kallelse 2018-05-23

Handlingar

Rekommendation nivåstrukturering sarkom

Remissvar screening prostatacancer

Fokusområden 2018-2019

Nominering högspecialiserad vård

Nationella riktlinjer endometrios

Nationella riktlinjer epilepsi

Nationella riktlinjer psoriasis

Årsredovisning 2017

Samverkansnämnd 2018-03-23

Protokoll 2018-03-23

Kallelse 2018-03-23

Handlingar

Ärende 11 Fokusområde 2018-2019

Ärende 12 Årsredovisning

Ärende 13 Delegationsbeslut

Ärende 14 Inkomna skrivelser

Senast uppdaterad 3 augusti, 2023 av conny.thalin@rjl.se