Hoppa till innehåll

Äldre handlingar och protokoll

Här finns protokoll och handlingar från 2018 och 2019.
Kontakta Samverkansnämndens sekreterare för äldre protokoll och handlingar.

Samverkansnämnd 2019-11-29

Protokoll 2019-11-29

Kallelse 2019-11-29

Kallelse med handlingar 2019-11-29

Informationsärenden:

Ärende 7. Uppföljning av Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen

Ärende 8. Förslag till sjukvårdsregional överenskommelse om regler och ersättning gällande boende för patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård

Ärende 9. Rutiner för gemensamma remissvar

Beslutsärenden:

Ärende 10. Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2020 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna

Ärende 11. Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020

Ärende 12. Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken

Anmälningar och delegationsbeslut:

Ärende 13. Inkomna skrivelser

Ärende 14. Remissyttranden nationell högspecialiserad vård

Samverkansnämnd 2019-09-27

Protokoll 2019-09-27

Kallelse 2019-09-27

Samverkansnämnd 2019-05-24

Protokoll 2019-05-24

Kallelse 2019-05-24

Samverkansnämnd 2019-03-21/22

Protokoll 2019-03-21/22

Kallelse 2019-03-21/22

Samverkansnämnd 2018-11-30

Protokoll 2018-11-30

Kallelse 2018-11-30

Ärenden:

Strategi universitetssjukvård

Strategi för Life Science

Analys behov av ambulanshelikopter

Överenskommelse om samverkan och vård i sjukvårdsregionen samt vård vid universitetssjukhuset

Priser och ersättningar 2019

Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen

Inkomna skrivelser:

Reglemente för samverkansnämnden

Samverkansnämnd 2018-09-28

Protokoll 2018-09-28

Kallelse 2018-09-28

Ärenden

Delårsrapport 2018

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Reglemente SVN

Inkomna skrivelser

Samverkansnämnd 2018-05-03

Protokoll 2018-05-23

Kallelse 2018-05-23

Handlingar

Rekommendation nivåstrukturering sarkom

Remissvar screening prostatacancer

Fokusområden 2018-2019

Nominering högspecialiserad vård

Nationella riktlinjer endometrios

Nationella riktlinjer epilepsi

Nationella riktlinjer psoriasis

Årsredovisning 2017

Samverkansnämnd 2018-03-23

Protokoll 2018-03-23

Kallelse 2018-03-23

Handlingar

Ärende 11 Fokusområde 2018-2019

Ärende 12 Årsredovisning

Ärende 13 Delegationsbeslut

Ärende 14 Inkomna skrivelser

Senast uppdaterad 11 december, 2020 av conny.thalin@rjl.se