Hoppa till innehåll

Lärande nätverk

RCSO har fått uppdraget av Sydöstra sjukvårdsregionen att testa och utveckla den amerikanska modellen ”Learning Networks” för svenska förhållanden. Grundprincipen för ett lärande nätverk är att multiprofessionella team, kvalitetsregister och patienter/närstående tillsammans formulerar mål och jobbar med förbättringsarbete inom det aktuella området.

Avsikten med Lärande nätverk är dels att undersöka resultat från data i registret, tillvarata erfarenheter för ständiga förbättringar och på sikt bidra till kunskapsspridning till verksamheter. RCSO:s roll är att samordna och coacha teamen samt samla material, länkar och minnesanteckningar på en gemensam digital sida, sk. Samarbetsrum.

Metoden möjliggör lärande i flera dimensioner där både professionens och patienters erfarenheter är nödvändiga delar. Vi jobbar därför mycket med patientmedverkan och metoder för detta.

Några röster från deltagare i Lärande nätverk:

Illustration: Tio personer som representerar vårdyrken

”Ett väldigt smart sätt att ta del av andra klinikers arbetssätt på ett enkelt sätt. Det här med samarbetsrummet där man både kan visa och dela, helt suveränt!”

”Hela syftet är ju att det ska bli bättre för patienterna. Och då tror jag att det är bra att ha kontaktytor mellan olika team i Sverige för att lära av varandra helt enkelt. Jag tror att Lärande Nätverk är en bra form”.

”Väldigt värdefullt då man vinner mycket tid och får idéer”

”I uppstarten bubblade det av idéer och skapade arbetsglädje och det är en väldig inspiration och katalysator för att påbörja sitt eget förbättringsarbete i sitt eget team”.

”Väldigt inspirerande! Det är lätt att bli hemmablind och bara se sig själv, trevligt att höra hur andra enheter tänker och jobbar”

Senast uppdaterad 29 september, 2022 av annica.ohlsson@regionkalmar.se