Hoppa till innehåll

Infektionssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde infektionssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat sepsis, tuberkulos och antibiotikaresistens.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregion

RAG hepatit C och Sepsis

Insatsområden

Sepsis

Hepatit C

Stafylococcus aureus

Resistensöversikt och antibiotikarond

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

5 februari kl. 16-17 digitalt (Skype)

6 maj kl. 16-17 digitalt (Skype)

Dokumentation

Handlingsplan infektionssjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kontakt

Processtöd

Lillemor Broling, Region Kalmar län
lillemor.broling@regionkalmar.se

Ordförande

Anders Kjellgren, Region Östergötland

Ledamöter

Joakim Aronsson, Jönköpings län

Kristina Cardell, Region Östergötland

Henning Ronold, Region Kalmar län

Mats Haglund, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

 Kristina Cardell, Region Östergötland
Nationellt programområde infektionssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Programområde infektionssjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 3 april, 2024 av lillemor.broling@regionkalmar.se