Infektionssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde infektionssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan infektionssjukdomar 2021

Årsrapport infektionssjukdomar 2020

Handlingsplan infektionssjukdomar 2019

Årsrapport infektionssjukdomar 2019

Möten

Mötesanteckningar 2021-03-16

Mötesanteckningar 2021-01-19

Mötesanteckningar 2020-11-23

Mötesanteckningar 2020-09-02

Mötesanteckningar 2020-08-24

Mötesanteckningar 2020-06-08

Mötesanteckningar 2020-05-04

Mötesanteckningar 2020-02-03

Mötesanteckningar 2019-12-09

Mötesanteckningar 2019-10-22

Mötesanteckningar 2019-09-03

Mötesanteckningar 2019-05-21

Mötesanteckningar 2019-02-26

Mötesanteckningar 2019-01-15

Ordförande

Thomas Hellborg, Region Kalmar län

Processtöd

Lillemor Broling, Region Kalmar län
lillemor.broling@regionkalmar.se

Ledamöter

Anita Hellgren Region Östergötland

Carola Skogwik, Region Östergötland

Maria Palmérus, Region Jönköping

Nationellt programområde (NPO

NPO infektionssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Anita Hellgren, Region Östergötland

Senast uppdaterad 15 april, 2021 av conny.thalin@rjl.se