Hoppa till innehåll

Webbpublicering

Instruktioner för publicering på sjukvårdsregionens webbplats.

Behörighet

Beställ redaktörsbehörighet och en introduktion i publicering och användning av samarbetsrum från conny.thalin@rjl.se.

Dokumentation för regionala programområden

Respektive programområde ansvarar för publicering av:

 • Länk till uppdraget
 • Prioriterade insatsområden
 • Aktuell handlingsplan
 • Kontaktuppgift till processtöd
 • Namn på ordförande, ledamöter och representant i nationellt programområde
 • Mötesanteckningar
 • Eventuella kunskapsstöd
 • Eventuella resultat
 • Länk till nationellt programområde
 • Länk till eventuellt samarbetsrum för arbetsmaterial

Dokumentation för regionala samverkansgrupper och arbetsgrupper

Respektive samverkansgrupp ansvarar för publicering av:

 • Länk till uppdraget
 • Aktuell handlingsplan med prioriterade insatser
 • Namn och e-postadress till kontaktperson
 • Namn på ledamöter
 • Eventuella kunskapsstöd/rekommendationer (läkemedel, upphandling, MT)
 • Eventuella rapporter
 • Eventuella mötesanteckningar
 • Länk till nationell samverkansgrupp (när sådan finns)
 • Länk till eventuellt samarbetsrum för arbetsmaterial

Styrande dokument och översikter

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för publicering av:

 • Reglemente för Samverkansnämnden
 • Regionavtal
 • Årlig överenskommelse
 • Årlig prislista och ersättningar
 • Årlig tidplan för möten
 • Uppdragsbeskrivningar för kunskapsråd, programområden, samverkansgrupper och övergripande projekt
 • Förteckning över ordförande, processtöd och ledamöter i sjukvårdsregionala och nationella grupper
 • Presentation av sjukvårdsregionen
 • Introduktion för nya ledamöter
 • Dokumentmallar
 • Processbeskrivningar

Arbetsmaterial

Grupper som behöver dela arbetsmaterial kan beställa ett samarbetsrum.
Samarbetsrum för arbetsmaterial

Gallring

Respektive grupp bestämmer gallringstid för mötesanteckningar utifrån sina behov.

Standard för dokumentnamn

Regionala programområden

 • RPO_barnochungdomarshalsa_20230122_motesanteckningar.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20230122_bilaga_rubrik.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_handlingsplan.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_arsrapport_2022.pdf

Regionala arbetsgrupper

 • RAG_akutmottagning_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RAG_akutmottagning_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Regionala samverkansgrupper

 • RSG_patientsakerhet_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Kunskapsråd

 • KR_diagnostikochsinnen_20230220_motesanteckningar.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Regionsjukvårdsledningen

 • RSL_20230220_kallelse.pdf
 • RSL_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RSL_20230220_punkt_0_rubrik.pdf
 • RSL_uppdrag_kunskapsstyrning.pdf
 • RSL_rapport_kunskapsstyrning.pdf

Samverkansnämnden

 • SVN_20230220_kallelse.pdf
 • SVN_20230220_kallelse_med_handlingar.pdf
 • SVN_20230220_protokoll.pdf
 • SVN_20230220_inkomna_skrivelser.pdf
 • SVN_20230220_punkt_0_0_rubrik.pdf
 • SVN_arende_2023_00.pdf

Stödmaterial

Introduktion till webbplatsen och samarbetsrum för arbetsmaterial

Redaktörsguide för Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Kontakt

Conny Thålin, Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 14 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se