Hoppa till innehåll

Webbpublicering

Instruktioner för användning av sjukvårdsregionens webbplats.

Dokumentation för regionala programområden (RPO)

Respektive RPO ansvarar för:

 • Kontaktuppgift till processtöd
 • Namn på ordförande, ledamöter och NPO-representant
 • Mötesanteckningar
 • Årlig handlingsplan
 • Årsrapport
 • Länk till sitt uppdrag
 • Länk till motsvarande NPO
 • Länk till eventuella sjukvårdsregionala kunskapsstöd
 • Länk till eventuellt samarbetsrum för arbetsmaterial

Dokumentation för regionala samverkansgrupper (RSG), regionala arbetsgrupper (RAG) och andra grupper

Respektive grupp ansvarar för:

 • Kontaktuppgift till processtöd
 • Namn på ordförande och ledamöter
 • Eventuella mötesanteckningar
 • Eventuella rapporter
 • Länk till sitt uppdrag
 • Länk till eventuellt nationellt insatsområde
 • Länk till eventuellt samarbetsrum för arbetsmaterial

Styrande dokument och översikter

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för:

 • Årlig tidplan
 • Förteckning över ordförande, processtöd och ledamöter
 • Reglemente (SVN)
 • Regionavtal (SVN)
 • Årlig överenskommelse (SVN)
 • Årlig prislista och ersättningar (SVN)
 • Uppdrag till kunskapsråd, RPO och RSG
 • Presentation av sjukvårdsregionen
 • Dokumentmallar, instruktioner och processtöd

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för översikter med länkar till:

 • RPO handlingsplaner
 • RSG handlingsplaner
 • RPO årsrapporter
 • Uppdrag och projekt

Arbetsmaterial

Grupper som behöver dela arbetsmaterial kan beställa ett samarbetsrum hos Region Jönköpings län. Instruktionerna för samarbetsrum

Gallring

Kallelser och mötesanteckningar för de senaste 24 månader ska vara tillgängliga via gruppernas sidor.

Handlingsplaner och årsrapporter ska vara tillgängliga i fyra år.

Standard för dokumentnamn

RPO

 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_kallelse.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_motesanteckningar.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_bilaga_rubrik.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_handlingsplan_2021.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_arsrapport_2020.pdf

RAG

 • RAG_akutmottagning_20200220_kallelse.pdf
 • RAG_akutmottagning_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RAG_akutmottagning_20200220_bilaga_rubrik.pdf

RSG

 • RSG_patientsakerhet_20200220_kallelse.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20200220_bilaga_rubrik.pdf

Kunskapsråd

 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_kallelse.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_motesanteckningar.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_bilaga_rubrik.pdf

Regionsjukvårdsledningen

 • RSL_20200220_kallelse.pdf
 • RSL_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RSL_20200220_punkt_0_rubrik.pdf
 • RSL_uppdrag_kunskapsstyrning.pdf
 • RSL_rapport_kunskapsstyrning.pdf

Samverkansnämnden

 • SVN_20200220_kallelse.pdf
 • SVN_20200220_kallelse_med_handlingar.pdf
 • SVN_20200220_protokoll.pdf
 • SVN_20200220_inkomna_skrivelser.pdf
 • SVN_20200220_punkt_0_0_rubrik.pdf
 • SVN_arende_2020_00.pdf

Stödmaterial

Introduktion till webbplatsen och samarbetsrum

Redaktörsguide för Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Kontakt

Conny Thålin, Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 26 april, 2022 av conny.thalin@rjl.se