Hoppa till innehåll

Webbpublicering

Instruktioner för publicering på sjukvårdsregionens webbplats.

Publiceringsbehörighet för processtöd och kontaktpersoner beställs från conny.thalin@rjl.se.

Dokumentation för regionala programområden

Respektive programområde ansvarar för:

 • Kontaktuppgift till processtöd
 • Namn på ordförande, ledamöter och representant i nationellt programområde
 • Länk till sitt uppdrag
 • Prioriterade insatsområden
 • Aktuell handlingsplan
 • Mötesanteckningar
 • Eventuella kunskapsstöd
 • Eventuella resultat
 • Länk till nationellt programområde
 • Eventuella samarbetsrum för arbetsmaterial

Dokumentation för regionala samverkansgrupper och arbetsgrupper

Respektive grupp ansvarar för:

 • Kontaktuppgift till processtöd
 • Namn på ordförande och ledamöter
 • Länk till sitt uppdrag
 • Prioriterade insatsområden
 • Aktuell handlingsplan
 • Mötesanteckningar
 • Eventuella rapporter
 • Länk till eventuellt nationellt insatsområde
 • Eventuellt samarbetsrum för arbetsmaterial

Styrande dokument och översikter

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för:

 • Årlig tidplan
 • Förteckning över ordförande, processtöd och ledamöter
 • Reglemente för Samverkansnämnden
 • Regionavtal
 • Årlig överenskommelse
 • Årlig prislista och ersättningar
 • Uppdrag till kunskapsråd, programområden och samverkansgrupper
 • Presentation av sjukvårdsregionen
 • Dokumentmallar, instruktioner och processtöd

Arbetsmaterial

Grupper som behöver dela arbetsmaterial kan beställa ett samarbetsrum.
Samarbetsrum för arbetsmaterial

Gallring

Respektive grupp bestämmer gallringstid för mötesanteckningar utifrån sina behov.

Standard för dokumentnamn

Regionala programområden

 • RPO_barnochungdomarshalsa_20230122_motesanteckningar.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20230122_bilaga_rubrik.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_handlingsplan.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_arsrapport_2022.pdf

Regionala arbetsgrupper

 • RAG_akutmottagning_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RAG_akutmottagning_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Regionala samverkansgrupper

 • RSG_patientsakerhet_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Kunskapsråd

 • KR_diagnostikochsinnen_20230220_motesanteckningar.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20230220_bilaga_rubrik.pdf

Regionsjukvårdsledningen

 • RSL_20230220_kallelse.pdf
 • RSL_20230220_motesanteckningar.pdf
 • RSL_20230220_punkt_0_rubrik.pdf
 • RSL_uppdrag_kunskapsstyrning.pdf
 • RSL_rapport_kunskapsstyrning.pdf

Samverkansnämnden

 • SVN_20230220_kallelse.pdf
 • SVN_20230220_kallelse_med_handlingar.pdf
 • SVN_20230220_protokoll.pdf
 • SVN_20230220_inkomna_skrivelser.pdf
 • SVN_20230220_punkt_0_0_rubrik.pdf
 • SVN_arende_2023_00.pdf

Stödmaterial

Introduktion till webbplatsen och samarbetsrum för arbetsmaterial

Redaktörsguide för Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Kontakt

Conny Thålin, Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se