Webbpublicering

Instruktioner för användning av sjukvårdsregionens webbplats.

Dokumentation för regionala programområden (RPO)

Respektive RPO ansvarar för:

 • Förteckning över ledamöter
 • Kontaktuppgifter
 • Kallelser
 • Mötesanteckningar
 • Handlingsplan
 • Årsrapport

Dokumentation för regionala samverkansgrupper (RSG), regionala arbetsgrupper (RAG) och andra grupper

Respektive grupp ansvarar för:

 • Förteckning över ledamöter
 • Kontaktuppgifter
 • Mötesanteckningar
 • Rapporter

Styrande dokument och översikter

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för:

 • Årlig tidplan
 • Förteckning över ledamöter
 • Reglemente (SVN)
 • Regionavtal (SVN)
 • Årlig överenskommelse (SVN)
 • Årlig prislista och ersättningar (SVN)
 • Uppdrag till kunskapsråd, RPO, RSG och RAG
 • Presentation av sjukvårdsregionen
 • Dokumentmallar, instruktioner och processtöd

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för översikter med länkar till:

 • RPO handlingsplaner
 • RPO årsrapporter
 • Uppdrag och projekt

Arbetsmaterial

Grupper som behöver dela arbetsmaterial kan beställa ett samarbetsrum hos Region Jönköpings län. Se instruktionerna för samarbetsrum.

Gallring

Kallelser och mötesanteckningar för de senaste 24 månader ska vara tillgängliga via gruppernas sidor.

Handlingsplaner och årsrapporter ska vara tillgängliga i fyra år.

Standard för dokumentnamn

RPO

 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_kallelse.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_motesanteckningar.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_20200122_bilaga_rubrik.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_handlingsplan_2021.pdf
 • RPO_barnochungdomarshalsa_arsrapport_2020.pdf

RAG

 • RAG_akutmottagning_20200220_kallelse.pdf
 • RAG_akutmottagning_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RAG_akutmottagning_20200220_bilaga_rubrik.pdf

RSG

 • RSG_patientsakerhet_20200220_kallelse.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RSG_patientsakerhet_20200220_bilaga_rubrik.pdf

Kunskapsråd

 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_kallelse.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_motesanteckningar.pdf
 • KR_diagnostikochsinnen_20200220_bilaga_rubrik.pdf

Regionsjukvårdsledningen

 • RSL_20200220_kallelse.pdf
 • RSL_20200220_motesanteckningar.pdf
 • RSL_20200220_punkt_0_rubrik.pdf
 • RSL_uppdrag_kunskapsstyrning.pdf
 • RSL_rapport_kunskapsstyrning.pdf

Samverkansnämnden

 • SVN_20200220_kallelse.pdf
 • SVN_20200220_kallelse_med_handlingar.pdf
 • SVN_20200220_protokoll.pdf
 • SVN_20200220_inkomna_skrivelser.pdf
 • SVN_20200220_punkt_0_0_rubrik.pdf
 • SVN_arende_2020_00.pdf

Stödmaterial

Introduktion till webbplatsen och samarbetsrum

Redaktörsguide för Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Kontakt

Conny Thålin, Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 22 december, 2021 av conny.thalin@rjl.se