Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar kunskapsråd kirurgi och cancer

Dokumentation för regionalt kunskapsråd kirurgi och cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2023-2024

AnteckningarBilagor
2024-05-21


2024-02-29

2023-11-15
Presentation KR


Presentation KR

Hälsofrämjande arbete
2023-09-25Presentation tillgänglighet
Presentation OPT statusrapport
2023-05-08Sammanfattning RSL 2023-04-05
Stärkt gemensamt arbete
Presentation årsrapporter
2023-03-01Presentation KR Gemensamt
Presentation KR Kirurgi och cancer

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-11-15Presentation
Nationell högspecialiserad vård
RSG Uppföljning och analys
RSG Digital utveckling och Designstudio
2022-09-13Presentation
Introduktion till OECI
RSG Stöd för utveckling
2022-05-17Presentation
2022-02-08Presentation

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-11-16Presentation
Cancersjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Hud- och könssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Kirurgi och plastikkirurgi, översikt
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022, översikt
Mag- och tarmsjukdomar, handlingsplan 2022, översikt
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rapport om nivåstrukturering cancersjukdomar
2021-09-14Presentation
Intervjustudie skoperande sjuksköterskor
Automatiserad datainsamling bröstcancer
2021-05-11Presentation
Samordnade remissvar
Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Mag- och tarmsjukdomar årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
2021-03-30Presentation
2021-02-09Presentation

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-12-15
2020-09-15
2020-05-25Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar värdekompass
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
LäSÖ
2020-03-31
2020-02-28Njur- och urinvägssjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Cancersjukdomar
Väntetider SVF
Vägen framåt – inriktning för cancervården
Inbjudan till SVF-dialog
Klimatvård
Vårdförlopp och nationell högspecialiserad vård

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-12-11Presentation
Triangelrevision
Hud- och könssjukdomar handlingsplan
Mag- och tarmsjukdomar handlingsplan
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan
2019-09-06
2019-04-17Kunskapscenter för robotassisterad urologi
2019-03-25Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Kontakt

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 31 maj, 2024 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se