Äldres hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde äldres hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan äldres hälsa 2021

Handlingsplan äldres hälsa 2021, översikt

Handlingsplan äldres hälsa matris

Årsrapport äldres hälsa 2020

Årsrapport äldres hälsa 2019

Handlingsplan äldres hälsa 2019

Kvalitetsindikatorer i Svenska palliativregistret

Demografi 75+, 2019-06-12

Demografi 80+, 2019-09-18

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Möten

Mötesanteckning 2021-09-07

Mötesanteckning 2021-06-08

Bilaga 2021-06-08

Mötesanteckningar 2021-02-02

Mötesanteckningar 2021-04-13

Mötesanteckningar 2020-11-02

Mötesanteckningar 2020-08-25

Mötesanteckningar 2020-05-19

Mötesanteckningar 2020-01-29

Mötesanteckningar 2019-11-05

Bilaga 2019-11-05: Rapport NPO

Mötesanteckningar 2019-09-18

Mötesanteckningar 2019-06-12

Bilaga 2019-06-12: Vad vet vi om demens?

Mötesanteckningar 2019-04-02

Mötesanteckningar 2019-01-22

Ordförande

Ulrika Stefansson
ulrika.stefansson@rjl.se

Processtöd

Susanne Lundblad, Region Jönköpings län
susanne.lundblad@rjl.se

Ledamöter

Nationellt programområde (NPO)

NPO äldres hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av susanne.lundblad@rjl.se