Hoppa till innehåll

Äldres hälsa och palliativ vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde äldres hälsa och palliativ vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat kognitiv svikt och palliativ vård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Prioriterade insatsområden

  • Kognitiv svikt/demenssjukdom
  • Palliativ vård
  • Erfarenhetsutbyte kring sköra äldre, psykisk hälsa, levnadsvanor och nära vård

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

Dokumentation

Kontakt

Processtöd

Susanne Lundblad, Region Jönköpings län
susanne.lundblad@rjl.se

Ordförande

Ulrika Stefansson
ulrika.stefansson@rjl.se

Ledamöter

Representant i nationellt programområde

Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län
NPO äldres hälsa och palliativ vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional arbetsgrupp

Palliativ vård (startar inom kort)

Kunskapsråd

Programområdet äldres hälsa och palliativ vård ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 16 maj, 2023 av conny.thalin@rjl.se