Hoppa till innehåll

Äldres hälsa och palliativ vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde äldres hälsa och palliativ vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat kognitiv svikt och palliativ vård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Kognitiv svikt/demenssjukdom

Palliativ vård

Erfarenhetsutbyte kring sköra äldre, psykisk hälsa, levnadsvanor och nära vård

Planering och uppföljning

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Handlingsplan äldres hälsa och palliativ vård

Årsrapport äldres hälsa 2022

Bilaga 1 Årsrapport äldres hälsa 2022

Kvalitetsindikatorer i Svenska palliativregistret

Demografi 75+, 2019-06-12

Demografi 80+, 2019-09-18

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd äldres hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län
susanne.lundblad@rjl.se

Ordförande

Ulrika Stefansson, Utredare Region Jönköpings län
ulrika.stefansson@rjl.se

Ledamöter

Anneli Forsgren, Teamchef, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
anneli.forsgren@rjl.se

Björn Westerlind, Geriatriker, överläkare, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Sabina Olin Skoglund, Geriatriker, Universitetssjukhuset i Linköping Region Östergötland sabina.olin.skoglund@regionostergotland.se

Boel Eklund, MAR Finspångs kommun och utvecklingsledare LGVO Att åldras boel.eklund@finspang.se

Charlotta Fredriksson, Palliativ rådgivningssköterska Region Kalmar län charlotta.fredriksson@regionkalmar.se

Kristin Irebring, Äldresamordnare, Region Kalmar län
kristin.irebring@regionkalmar.se

Lena Vilander-Hamnert Utvecklingsledare Äldre Kommunförbundet Kalmar län
lena.vilander-hamnert@kfkl.se

Representant i nationellt programområde

Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län
NPO äldres hälsa och palliativ vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional arbetsgrupp

Kunskapsråd

Programområdet äldres hälsa och palliativ vård ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 9 februari, 2024 av susanne.lundblad@rjl.se