Hoppa till innehåll

Äldres hälsa och palliativ vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde äldres hälsa och palliativ vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat kognitiv svikt och palliativ vård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Kognitiv svikt/demenssjukdom

Palliativ vård

Erfarenhetsutbyte kring sköra äldre, psykisk hälsa, levnadsvanor och nära vård

Planering och uppföljning

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Handlingsplan äldres hälsa och palliativ vård

Årsrapport äldres hälsa 2022

Bilaga 1 Årsrapport äldres hälsa 2022

Kvalitetsindikatorer i Svenska palliativregistret

Demografi 75+, 2019-06-12

Demografi 80+, 2019-09-18

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd palliativ vård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd äldres hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Susanne Lundblad, Region Jönköpings län
susanne.lundblad@rjl.se

Ordförande

Ulrika Stefansson
ulrika.stefansson@rjl.se

Ledamöter

Anneli Forsgren, teamchef, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
annelï.forgren@rjl.se

Björn Westerlind, geriatriker, överläkare, Länssjukhuset Ryhov bjorn.westerlind@rjl.se

Karin Eklund, utvecklingsledare, Region Östergötland, karin.eklund2@regionostergotland.se

Anna Lindqvist, verksamhetschef, Geriatriska kliniken Region Kalmar län, anna.lindquist@regionkalmar.se

Boel Eklund, MAR Finspångs kommun och utvecklingsledare LGVO Att åldras boel.eklund@finspang.se

Kristin Irebring, äldresamordnare, Region Kalmar län kristin.irebring@regionkalmar.se

Lena Wilander-Hamnert, utvecklingsledare Äldre, Kommunförbundet Kalmar län, lena.vilander-hamnert@kfkl.se

Sabina Olin Skoglund, geriatriker, Universitetssjukhuset i Linköping Region Östergötland, sabina.olin.skoglund@regionostergotland.se

Åke Åkesson, verksamhetschef, Borgholms hälsocentral Region Kalmar län ake.akesson@borgholm.se

Representant i nationellt programområde

Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län
NPO äldres hälsa och palliativ vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional arbetsgrupp

Palliativ vård (startar inom kort)

Kunskapsråd

Programområdet äldres hälsa och palliativ vård ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 26 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se