Ordförande har ordet

Höstbrev från ordföranden 2021-10-18

Coronagreppet börjar tydligt släppa sitt grepp om SÖSR och Sverige, även om det inte ser lika bra ut i resten av världen. Nu börjar också verksamheter, kurser och möten komma i gång vilket även märks inom vår intressesfär; Trauma och beredskap.
Mycket av det som hänt senaste åren har koppling till just våra ämnesområden. Vare sig det rör virala pandemier, naturkatastrofer eller våld orsakat av gängkriminella och religiösa fanatiker, så är det frågor som berör oss. Det indikerar också att dessa ämnen kommer att bli allt mer relevanta både lokalt, regionalt och internationellt. En utmaning verkar dock vara att få beslutsfattare och chefer i vården att i högre grad engagera sig och prioritera resurser och utbildning för dessa frågor när vårdskulder och bemanningsproblem toppar ”att göra listan”.

Vi har under hösten haft en katastrofmedicinsk konferens från Göteborg med stort deltagande och intressant innehåll, där presenterades också det nybildade katastrofmedicinska nationella rådet.
Diskussionerna kring var trauma och katastrofmedicin skall finnas i den nationella kunskapsstyrningens NPO system diskuteras allt mer intensivt. Trauma ligger idag under tre olika NPO och katastrofmedicin är inte representerat alls. Jag tror att vi kommer ha en bra lösning inom en inte allt för avlägsen tid.

Civilmilitär samverkan och civilt försvar är också frågor som vi hör allt mer om. Frågor som rör krigsplanering, krigsplaceringar och utbildningar mot masskadesituationer kommer att bli vanligare, och det positiva är att det matchas med tillförda pengar till regionerna i takt med de ökade försvarsanslagen. I samma andas barn är även den av Socialstyrelsen skapade Nationella sjukvårdsförstärkningsenheten för traumatologi, med syfte att användas som en resurs i både fred och krig. Den kan bäst beskrivas som ett litet fältsjukhus med operation och IVA resurser. Jag och flera med mig från SÖSR deltog i på den första övningen under hösten.

Nästa möte i RAG-T (3/12) planerar vi som ett fysiskt möte på KMC och jag hoppas att ni har möjlighet att komma!
Av en ren tillfällighet så har vi samma dag en disputation inom traumakirurgi: Måns Muhrbeck som är kirurg i Norrköping försvarar sin avhandling ”Surgery in armed conflicts, predicting surgical treatment needs and improving recourse use in recourse-constrained settings” kl. 1300 i Norrköping.
Handledare Peter Andersson och opponent Ari Leppäniemi, Helsingfors.
Jag tror att många av oss önskar närvara vid disputationen så därför anpassar vi mötestiden i RAG-T. Vi ordnar med picnic-lunch att ta med för de som vill åka till Norrköping och de som inte vill kan äta i lugn och ro före hemfärd från KMC.

På hemsidan finns info om kursdatum för de olika Swetrau utbildningarna som ges under hösten samt till andra traumarelaterade utbildningar vi får kännedom om.

Kallelse och schema kommer närmare inför mötet.

Väl mött!

Per Loftås

Senast uppdaterad 19 oktober, 2021 av johan.hornwall@regionostergotland.se