Hoppa till innehåll

Patientinformation på 1177.se

Varje region har möjlighet att komplettera det nationella innehållet på webbplatsen 1177.se med specifik information om exempelvis:

  • hur en undersökning eller behandling går till samt information inför och efter
  • stöd för rehabilitering, träningsinstruktioner och egenvårdsråd
  • screening, testning och kontroller
  • vårdutbud, stödresurser och e-tjänster

Patientinformation som produceras i sjukvårdsregional samverkan publiceras av regionernas kommunikationsavdelningar. Respektive region utser innehållsansvarig för regionens tillägg.

Kontakt

För publicering och stöd i frågor om patientinformation på 1177.se kontakta kommunikationsavdelningen i den region som har värdskapet för programområdet.

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se