Hoppa till innehåll

Samordnad kommunikation

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för principer för och samordning av kommunikation kring sjukvårdsregional samverkan och kunskapsstyrning. Samordnad kommunikation används som strategiskt verktyg för att stödja övergripande mål och överenskommelser.

Kommunikationsstöd på sjukvårdsregional nivå

Processtöd, ordförande och ledamöterna i kunskapsråd, regionala programområden och samverkansgrupper ansvarar för gruppernas kommunikation med:

  • nationella och regionala programområden
  • regionala samverkansgrupper
  • regionala ledningsfunktioner
  • verksamheter i Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland

Processtöd och ordförande kan kontakta sjukvårdsregional kommunikatör vid behov av stöd för strategiska kommunikationsinsatser. Prioriterade uppdrag samordnas av regionernas kommunikationsdirektörer. I mediefrågor kontaktas respektive regions kommunikationsavdelning/presstjänst.

Behovet av insatser värderas i första hand i anslutning till möten i Samverkansnämnden och Regionsjukvårdsledningen. Information från Samverkansnämnden och Regionsjukvårdsledningen sprids via regionernas befintliga kanaler och sjukvårdsregionens webbplats.

Tips för att planera sin kommunikation

Kommunikationsstöd i nationellt värdskap

Nationella kommunikationsinsatser inom Nationellt system för kunskapsstyrning samordnas av SKR:s stödfunktion, ett nätverk med sjukvårdsregionala kommunikatörer och regionernas kommunikationsdirektörsnätverk.

I det sjukvårdsregionala värdskapet för nationella programområden ingår att kommunicera arbetet med prioriterade insatser och nationella kunskapsstöd. Information om nationella programområden och nationella arbetsgrupper publiceras på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nationella vårdprogram, vårdförlopp, vårdriktlinjer och rekommendationer för patientmötet publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Processledare och ordförande för nationella programområden kontaktar sjukvårdsregionens kommunikatör vid behov av stöd för strategiska kommunikationsinsatser. I mediefrågor kontaktas respektive regions kommunikationsavdelning/presstjänst.

Processledare och ledamöter i nationella grupper har tillgång till stödmaterial för kommunikation av verksamhetsplaner, kunskapsstöd och seminarier, dokumentmallar och skrivregler via Projektplatsen för Nationellt system för kunskapsstyrning (inloggning).

Kontakt

Sjukvårdsregional kommunikatör i Nationellt system för kunskapsstyrning
Conny Thålin, Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 4 januari, 2023 av conny.thalin@rjl.se