Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd

Här hittar du sjukvårdsregionala vårdriktlinjer som respektive regionalt programområde ansvarar för. Här finns även länkar till programområdenas nationella kunskapsstöd.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Nervsystemets sjukdomar

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rörelseorganens sjukdomar

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar

Senast uppdaterad 7 februari, 2023 av conny.thalin@rjl.se