Nätverk för processtöd

Nätverket ska stödja ett gemensamt lärande och uppdraget som processtöd i programområden. Kunskapsrådens processtöd ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera regelbundna nätverksträffar.

Träffarna anordnas vid två alternativa tider samma vecka fyra gånger per år. Tiderna synkroniseras med remissdatum för nationella vårdprogram och vårdförlopp.

Nätverksträffarnas innehåll varierar utifrån strategiska utvecklingsområden, aktuella frågor, gemensamma rutiner och identifierade behov. Exempel: nationella remisser, högspecialiserad vård, samverkansavtalet, patientlöften, resultatanalys, kunskapsstöd, digitalisering, juridik, handlingsplaner och årsrapporter.

Frågor och synpunkter från nätverket förmedlas till kunskapsråden och regionsjukvårdsledningens stab.

Kommande nätverksträffar

  • 2021-10-27, kl 8–10 och 2021-10-28, kl 14–16
  • Februari
  • April
  • September
  • Oktober/November

Nätverksträff 2021-09-01 och 2021-09-02

Agenda

Mötesanteckningar 2021-09-01

Mötesanteckningar 2021-09-02

Preliminär lista nationella remisser

Samverkansavtalet

Dokumentmallar och webbpublicering

Nätverksträff 2021-04-14 och 2021-04-20

Program

Mötesanteckningar 2021-04-14

Mötesanteckningar 2021-04-20

Process för samordnade remisser

Nätverksträff 2020-10-14

Program

Om webbpublicering

Om samarbetsrum

Dokumentation

Grupparbete

NPO processledare

RPO Psykisk hälsa processtöd

Uppdrag för RPO processtöd

Implementering

Nätverksträff 2019-10-25

Program

Deltagare

Dialogfrågor, vision, mål och patientlöften

RPO-uppdraget

Grupp A diagnostik och sinnen

Grupp B hälsa och rehabilitering

Grupp C medicin och akut vård

Grupp D kirurgi och cancer

Workshop 2018-09-11

Kallelse

Presentation Karl Landergren, Susanne Yngvesson och Christoffer Martinell

Presentation Göran Atterfors

Presentation Lotta Lindqvist

Mötesanteckningar 2018-09-11

Anteckningar från gruppdialog

Kontakt

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 6 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se