Hoppa till innehåll

Nätverk för processtöd

Nätverket ska stödja ett gemensamt lärande och uppdraget som processtöd i programområden. Kunskapsrådens processtöd ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera regelbundna nätverksträffar.

Träffarna anordnas fyra gånger per år och synkroniseras med remissdatum för nationella kunskapsstöd.

Nätverksträffarnas innehåll varierar utifrån strategiska utvecklingsområden, aktuella frågor, gemensamma rutiner och identifierade behov. Exempel: nationella remisser, högspecialiserad vård, samverkansavtalet, patientlöften, resultatanalys, kunskapsstöd, digitalisering, juridik, handlingsplaner och årsrapporter.

Frågor och synpunkter från nätverket förmedlas till kunskapsråden och regionsjukvårdsledningens stab.

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2024 för regionala programområden

Kommande nätverksträffar

17 september kl. 10.30-12.00, digitalt

19 november kl. 10.30-12.00, digitalt

Nätverksträff 2024-04-16

Mötesanteckningar 2024-04-16

ABC för god psykisk hälsa

Nätverksträff 2024-02-08

Mötesanteckningar 2024-02-08

Dokumenterad överenskommelse (patientkontrakt)

Nätverksträff 2023-11-09

Mötesanteckningar 2023-11-09

RPO Hälsofrämjande

Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen inkl remisser

Nätverksträff 2023-09-13

Mötesanteckningar 2023-09-13

Aktuellt från Regionsjukvårdsledningen

Samordnade remisser

Nationell högspecialiserad vård

Nätverksträff 2023-04-19

Webbstruktur och samarbetsrum

Nätverksträff 2023-02-08

Stärkt gemensamt arbete

Remisser som släpps 2023-02-15

Nätverksträff 2022-09-07

Mötesanteckningar 2022-09-07

Presentation

Utvecklingsdag i Nässjö 2022-05-03

Mats Bojestig om nuläge, mål och strategier

Presentationer av regionala samverkansgrupper

Samverkansgruppernas kontaktannonser

Om utvecklingsdagen i sjukvårdsregionens nyhetsbrev

Nätverksträff 2022-04-07

Mötesanteckningar 2022-04-07

RSG patientsäkerhet

NPO insatsområden 2022

Nätverksträff 2022-02-09 och 2022-02-10

Mötesanteckningar

Uppföljning och analys

Översikt remisser

Processen för samordnade remissvar

Nätverksträff 2021-10-27 och 2021-10-28

Agenda

Mötesanteckningar

Nationell nivåstrukturering

Remisser under handläggning

Nätverksträff 2021-09-01 och 2021-09-02

Agenda

Mötesanteckningar 2021-09-01

Mötesanteckningar 2021-09-02

Preliminär lista nationella remisser

Samverkansavtalet

Dokumentmallar och webbpublicering

Nätverksträff 2021-04-14 och 2021-04-20

Program

Mötesanteckningar 2021-04-14

Mötesanteckningar 2021-04-20

Process för samordnade remisser

Nätverksträff 2020-10-14

Program

Om webbpublicering

Om samarbetsrum

Dokumentation

Grupparbete

NPO processledare

RPO Psykisk hälsa processtöd

Uppdrag för RPO processtöd

Implementering

Nätverksträff 2019-10-25

Program

Deltagare

Dialogfrågor, vision, mål och patientlöften

RPO-uppdraget

Grupp A diagnostik och sinnen

Grupp B hälsa och rehabilitering

Grupp C medicin och akut vård

Grupp D kirurgi och cancer

Workshop 2018-09-11

Kallelse

Presentation Karl Landergren, Susanne Yngvesson och Christoffer Martinell

Presentation Göran Atterfors

Presentation Lotta Lindqvist

Mötesanteckningar 2018-09-11

Anteckningar från gruppdialog

Kontakt

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 22 april, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se