Hoppa till innehåll

Hantera tankar, känslor och beteenden

Om programmet

Hantera tankar, känslor och beteenden är ett program bestående av vanligt förekommande interventioner utifrån KBT. Interventionerna är fristående och behandlaren skräddarsyr vilka interventioner som är aktuella för den specifika individen.

De fristående interventiorna i detta program är vanligtvis en del av en manualbaserad behandling. Att använda interventionerna fristående utifrån patientens behov är något som redan används i vården. Detta sätt att arbeta är inte beforskat och utvärderat på samma sätt som manualbaserad behandling. Därmed är det av högsta vikt att säkerställa god vård genom kvalitetssäkringsprocesser.

Programmet riktar sig till

För behandling och insatser av de mest förekommande tillstånden (depression, ångest, stress och sömn) som behandlas inom primärvården. Patientgruppen består av patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Nyttor/vinster

För patienter:

  • Jämlik psykologisk behandling
  • Öka invånarnas möjlighet att få behandlarstödd och kvalitetssäkrad behandling via internet
  • Tid för eftertanke
  • Ökad tillgänglighet – både geografiskt och tidsmässigt

För verksamhet:

  • Flexibelt arbetssätt
  • Bidrar till struktur i behandlingsarbetet
  • Slippa tidskrävande pappersarbete som konventionell behandling ofta innebär (arbetsmaterial, formulär)
  • Möjliggör asynkron kommunikation mellan sessioner

Används av

  • Region Kalmar län

Uppstart: 2023

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Annika Lundmark, basenhetschef psykisk hälsa primärvården, Region Kalmar län

Innehållsförvaltare: Leg. psykolog Hilda Åsander och leg. psykolog Matilda Holmström, Region Kalmar län.

Kontaktperson: Leg. psykolog Hilda Åsander och leg. psykolog Matilda Holmström, Region Kalmar län.

Designer: Johanna Persson Höppe och Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se