Hoppa till innehåll

Sovhjälpen

Om programmet

Sovhjälpen är ett behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på KBT-metoder och sömnrestriktion för behandling av sömnsvårigheter. Programmet innehåller information om sömnsvårigheter, en kartläggning av sömn med hjälp av sömndagbok, en kartläggning av faktorer som kan påverkas sömnen, övningar i medveten närvaro och sömnrestriktion som ett verktyg för förbättrad sömn.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig insomni.

Personer som använder sömnmedicin kan inkluderas i behandlingen. Dock behövs sömnmedicineringen adresseras och en plan för hantering upprättas. Utsättning kan ske under behandlingen utifrån de riktlinjer som finns i respektive verksamhet och är inget som inbegrips i behandlingsinnehållet, utan tillkommer då utöver behandlingen. 

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i Sovhjälpen. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

Sovhjälpen har använts i reguljär vård sedan 2010 i över 10 regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i två kvalitativa studier av behandlarupplevelse, två rapporter och två studentuppsatser. Resultaten indikerar att Sovhjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling av insomni.


Används av

  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se