Hoppa till innehåll

Sovhjälpen

Om programmet

Sovhjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet med programmet är att förbättra sömnen och skapa hållbara sömnrutiner. Programmets sju moduler innehåller

 • information om sömnsvårigheter
 • en kartläggning av sömn med hjälp av sömndagbok
 • en kartläggning av faktorer som kan påverkas sömnen
 • övningar i medveten närvaro
 • sömnrestriktion som ett verktyg för förbättrad sömn.

Sovhjälpen har använts sedan 2010 i över 10 regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i två kvalitativa studier av behandlarupplevelse samt ett antal rapporter och studentuppsatser. Resultaten indikerar att Sovhjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling av insomni.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig insomni. Personer som använder sömnmedicin kan inkluderas i behandlingen, men en plan behöver upprättas för hur detta ska hanteras. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2016

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktperson:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se