Hoppa till innehåll

Rörelsepeppen

Om programmet

Programmet stödjer barn och unga att göra en beteendeförändring för ökad fysisk aktivitet med stöd av vårdnadshavare. Programmet fokuserar på rörelse i vardagen och att begränsa stillasittandet. Interaktion mellan patient och behandlare möjliggörs utifrån respektive modul i programmet.

Följande moduler finns i programmet:

  • Startlinjen (om programmet, ungdomen får fylla i startvärden)
  • All rörelse räknas (information om rörelse och vad som händer i kroppen, dags att sätta mål)
  • Planering (hitta en aktivitet, planera in när den ska göra genomföras)
  • Check in (veckouppföljning, hur har det gått med veckans rörelseaktivitet)
  • När du stöter på utmaningar
  • Uppföljning (ungdomen får fylla i samma värden som i starten, hur har det gått?)

Programmet riktar sig till

Barn och unga som har behov av att öka sin fysiska aktivitet som en del i behandlingen.

Behandlare i programmet är vårdpersonal som har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept för barn och unga.

Nyttor/vinster

Patienter får kunskap och förståelse om den fysiska aktivitetens påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Ökad kunskap ger en trygghet som kan leda till ökad motivation som i sin tur kan skapa ett agerande som förhoppningsvis leder till en hållbar förändring i fysisk aktivitet.

Programmet kompletterar befintlig grundläggande kompetens om fysisk aktivitet och har ett coachande angreppssätt, som ska bidra till patientens/vårdnadshavarens självständighet i programmet. Vilket kan bidra till kvalitetssäkring och resurseffektivitet för verksamheten.


Används av

  • Region Jönköpings län

Uppstart: 2023

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Anette Frisk, folkhälsochef, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago och Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se