Hoppa till innehåll

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkirurgi.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Gravida med hjärtsjukdom

Hjärtsvikt

Kritisk benischemi

Rehabilitering vid hjärtsjukdom

Sekundärprevention vid AKS

Sekundärprevention vid perifer kärlsjukdom

Varicer och venösa bensår

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

2024-01-30 kl. 13-16, digitalt

2024-03-19 kl. 10-16, Jönköping

2024-09-04 kl. 10-15, Kalmar

2024-11-07 kl.13-16, digitalt

Dokumentation

Mötesanteckningar och äldre dokument

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar

Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar 2022

Resultat för hjärtsjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer hjärt- och kärlsjukdomar

Nationella kunskapsstöd hjärt- och kärlsjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ordförande

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Ledamöter

Hans Granfeldt, Universitetssjukhuset i Linköping

Annelie Svensson, Universitetssjukhuset i Linköping

Jan Thollander, Länssjukhuset Ryhov

Jesper Schullerqvist, Västerviks sjukhus

Åsa Törnqvist, Motala sjukhus

Claes Williamsson, Länssjukhuset i Kalmar

Per Sundbom, Höglandssjukhuset i Eksjö

Crina Simon, Värnamo sjukhus

Christofer Digerfeldt, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Sadegh Dolatabadi, Oskarshamns sjukhus

Miriam Åström Aneq, RAG klinisk fysiologi

Bengt Arvidsson, RAG kärlkirurgi

Representant i nationellt programområde

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper, ST-akademi och nätverk

Kärlkirurgi

Rehabilitering vid hjärtsjukdom genom fysisk träning/aktivitet

Nätverk för sjuksköterskor

ST-akademi i kardiologi

Kunskapsråd

Programområdet hjärt- och kärlsjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 6 december, 2023 av marie.a.gustafsson@rjl.se