Hoppa till innehåll

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar 2021

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar 2022, presentation

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar 2022

Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar2020

Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar 2020

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar 2021, presentation

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar 2020, presentation

Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar 2019

Handlingsplan hjärt- och kärlsjukdomar 2019

Resultat för hjärtsjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen

Möten

Mötesanteckning 2022-10-11

Administrativt möte 2022-10-12

Bilaga Information om SÖSR, NPO, högspecialiserad vård och kunskapsstyrning

Bilaga Nytt från US

Bilaga Nytt från fysiologiska kliniken

Bilaga Nytt från Sviktsektionen

Bilaga Nytt från VOC-.sektionen

Bilaga Nytt från Arytmisektionen

Bilaga Nytt från Ischemisektionen

Mötesanteckning 2022-09-07

Mötesanteckningar 2022-03-22

Mötesanteckningar 2022-01-25

Mötesanteckningar 2021-11-23

Mötesanteckningar 2021-09-16

Mötesanteckningar 2021-03-24

Administrativt möte 2021-03-24

Mötesanteckning 2021-01-21

Mötesanteckningar 2020-12-03

Mötesanteckningar 2020-09-17

Mötesanteckningar 2020-06-10

Mötesanteckningar 2020-03-17

Mötesanteckningar 2020-01-23

Mötesanteckningar 2019-01-17

Mötesanteckningar 2019-03-19–20

Bilaga 2019-03-19–20, löften till invånarna

Mötesanteckningar administrativt möte 2019-03-20

Bilaga 2019-03-20, US verksamhetsrapport 2018

Bilaga 2019-03-20, Uppdrag utredning vid kranskärlssjukdom

Mötesanteckningar 2019-09-17

Bilaga 2019-09-17, NAG hjärtsvikt

Bilaga 2019-09-17, NAG sekundärprevention

Mötesanteckningar 2019-12-05

Ordförande

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ledamöter

Hans Granfeldt, US Linköping
hans.granfeldt@regionostergotland.se

Sofia Sederholm Lawesson, US Linköping
Sofia.Sederholm.Lawesson@regionostergotland.se

Jan Thollander, Länssjukhuset Ryhov

Jesper schullerqvist, Västerviks sjukhus
jesper.schullerqvist@regionkalmar.se

Noorullah Moosawi, Motala sjukhus
noorullah.moosawi@regionostergotland.se

David Olsson, Länssjukhuset i Kalmar
david.olsson@regionkalmar.se

Melinda Csegedi, Höglandssjukhuset Eksjö
melinda.csegedi@rjl.se

Christofer Digerfeldt, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
christofer.digerfeldt@regionostergotland.se

Sadegh Dolatabadi, Oskarshamns sjukhus
sadegh.dolatabadi@regionkalmar.se

Kjell Jansson, RAG klinisk fysiologi
kjell.jansson@regionostergotland.se

Bengt Arvidsson, RAG kärlkirurgi
bengt.arvidsson@regionostergotland.se

Nationellt programområde (NPO)

NPO hjärt- och kärlsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Regionala arbetsgrupper (RAG), ST-akademi och nätverk

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer hjärt- och kärlsjukdomar

Senast uppdaterad 8 november, 2022 av marie.a.gustafsson@rjl.se