Hoppa till innehåll

Hjärt- och kärlsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkirurgi.

Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Prioriterade insatsområden

 • Gravida med hjärtsjukdom
 • Hjärtsvikt
 • Kritisk benischemi
 • Rehabilitering vid hjärtsjukdom
 • Sekundärprevention vid AKS
 • Sekundärprevention vid perifer kärlsjukdom
 • Varicer och venösa bensår

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

 • 2023-02-07, kl. 13-16, digitalt möte
 • 2023-04-04, kl. 13-16, digitalt möte
 • 2023-09-06, kl. 9-15, fysiskt möte i Linköping
 • 2023-11-09, Kl. 13-16, digitalt möte

Dokumentation

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer hjärt- och kärlsjukdomar

Kontakt

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ordförande

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
jan-erik.karlsson@rjl.se

Ledamöter

 • Hans Granfeldt, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Annelie Svensson, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Jan Thollander, Länssjukhuset Ryhov
 • Jesper Schullerqvist, Västerviks sjukhus
 • Åsa Törnqvist, Motala sjukhus
 • David Olsson, Länssjukhuset i Kalmar
 • Per Sundbom, Höglandssjukhuset i Eksjö
 • Crina Simon, Värnamo sjukhus
 • Christofer Digerfeldt, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
 • Sadegh Dolatabadi, Oskarshamns sjukhus
 • Kjell Jansson, RAG klinisk fysiologi
 • Bengt Arvidsson, RAG kärlkirurgi

Representant i nationellt programområde

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper, ST-akademi och nätverk

Kunskapsråd

Programområdet hjärt- och kärlsjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 23 mars, 2023 av marie.a.gustafsson@rjl.se