Hoppa till innehåll

Avtal och överenskommelser

Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen utgår från gemensamma värderingar för att tillgodose invånarnas behov av god vård och tillsammans utveckla hälso- och sjukvården. Samarbetet ska kännetecknas av insyn, påverkansmöjlighet och ansvarstagande.

Reglemente

Reglemente för Samverkansnämnden

Samverkansavtal

Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2024

Regionalt utbyte för läkare under specialistutbildning

Efterutbildning av specialistläkare från Sydöstra sjukvårdsregionen vid US

Senast uppdaterad 20 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se