Hoppa till innehåll

Ordnat införande av medicintekniska produkter

Ordnat införande av medicintekniska produkter är ett led i regionernas fortlöpande arbete för att vidareutveckla god och kunskapsbaserad vård.
Nya medicintekniska produkter med tillhörande behandlingsinsatser/vårdtjänster ska fångas upp tidigt, värderas och prioriteras för att efter beslut föras in i hälso- och sjukvårdens rutiner. Processen utgår till viss del från ordnat införande av läkemedel.

I Sydöstra sjukvårdsregionen finns fyra beslutsalternativ:

  • Gemensamt ordnat införande
  • Enskilt införande
  • Test i studieform
  • Att inte införa

Regionssjukvårdsledningen (RSL) beslutar om gemensamt ordnat införande vid två-fyra tillfällen per år. En förutsättning är att respektive regioner beslutat om finansiering. Respektive region beslutar om enskilt införande.

Berednings- och beslutprocess

Beredningsgrupp består av metodrådet och medicintekniskt sakkunniga från respektive region. Berörda RPO samt specialistkompetens adjungeras inom de områden som är aktuella för beslut.

Blankett för nominering av medicinteknisk produkt

StegBeskrivningAnsvarig
1Verksamhetsföreträdare nominerar en produkt.Medicintekniskt sakkunniga
2Bedömning av produktens aktualitet.Beredningsgrupp och berörda RPO
3Värdering av vetenskapliga och andra underlag inklusive hälsoekonomisk konsekvensanalys.Beredningsgrupp
4Sammanställning av underlag och förslag till beslut om rekommendation.Beredningsgrupp
51:a redovisning för RSL.RSL
6Bedömning av ekonomiska förutsättningar.Respektive region
72:a redovisning för RSL som fattar beslut om åtgärd.RSL
8Införandeplan och i förekommande fall plan för utfasning av tidigare metoder.Beredningsgruppen tillsammans med RPO och respektive region
9Uppföljning av behandlingsresultat och analys av kostnadsnyttoeffekt.Beredningsgruppen och respektive region

Kontakt

Marcus Ståhlbrandt, Region Jönköpings län
marcus.stahlbrandt@rjl.se

Senast uppdaterad 7 september, 2022 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se