Hoppa till innehåll

Bra liv med diabetes

Om programmet

Bra liv med diabetes typ 2 syftar till att ge utbildning om sjukdomen med fokus på vilken påverkan den har på kroppen, levnadsvanor och läkemedelsbehandling. Programmet ger patienten stöd till att förändra och förbättra sina levnadsvanor under ungefär tio veckor.  

Programmet innehåller:

 • Vad är diabetes typ 2
 • Min kropp och diabetes typ 2
 • Leva med kronisk sjukdom
 • Beteendeförändring
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Mat vid diabetes typ 2
 • Att använda blodsockermätare
 • Stress, sömn, alkohol
 • Läkemedel
 • Hålla fast vid nya vanor

RCT studie pågår till år 2025 preliminärt.

Programmet riktar sig till

Patienter med diabetes typ 2 i primärvård som inte behandlas med insulin. Behandlare i programmet är diabetessjuksköterskor.

Nyttor/vinster

Möjlighet att ge utbildning och stöd till patienter med diabetes typ 2 på distans.

Nyttan och vinsterna av programmet undersöks i en randomiserad kontrollerad forskningsstudie.


Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: November 2021

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: FAKTA Endokrinologi Region Jönköpings län genom Andreas Stomby, ST-läkare Bra liv Råslätt vårdcentral, Jönköping

Innehållsförvaltare: Andreas Stomby ST-läkare och Frida Jarl ST-läkare

Kontaktperson: Andreas Stomby

Designer: Region Uppsala och Josefine Laago Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 15 november, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se