Hoppa till innehåll

Lung- och allergisjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2022

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2021

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2020

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2019

Möten

Mötesanteckningar 2023-02-02

2022

Mötesanteckningar 2022-12-14

Mötesanteckningar 2022-10-26 Bilaga

Mötesanteckningar 2022-09-28 Bilaga

Mötesanteckningar 2022-06-09 Bilaga

Mötesanteckningar 2022-04-25

Mötesanteckningar 2022-03-10

Mötesanteckningar 2022-02-03

2021

Mötesanteckningar 2021-12-08

Mötesanteckningar 2021-10-27

Mötesanteckningar 2021-09-13

Mötesanteckningar 2021-04-26

2020

Mötesanteckningar 2020-03-10–2020-03-11

2019

Mötesanteckningar 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-09-12

Mötesanteckningar 2019-03-20–2019-03-21

Ordförande

Magnus Kentson, Region Jönköpings län

Processtöd

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ledamöter

  • Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län
  • Karin Cederquist, Region Östergötland
  • Karolina Forssén, Region Kalmar län
  • Helena Engström, Region Östergötland
  • Lars Ahlbeck, Region Östergötland
  • Niels Hornstra, Region Kalmar län
  • Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län
  • Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län
  • Thomas Gars, Region Östergötland
  • Urban Wennerström, Region Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Helena Engström, Region Östergötland

Arbetsgrupper

Senast uppdaterad 9 mars, 2023 av gunilla.persson@regionkalmar.se