Hoppa till innehåll

Lung- och allergisjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Lungcancer

KOL

Lungfibros

Allergi

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

Mötestider för 2024 publiceras inom kort

Dokumentation

Handlingsplan lung- och allergisjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kontakt

Processtöd

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Kentson, Region Jönköpings län

Ledamöter

Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län

Karin Cederquist, Region Östergötland

Karolina Forssén, Region Kalmar län

Helena Engström, Region Östergötland

Lars Ahlbeck, Region Östergötland

Niels Hornstra, Region Kalmar län

Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län

Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län

Thomas Gars, Region Östergötland

Urban Wennerström, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Helena Engström, Region Östergötland
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Allergi

Lungcancer

Lungfibros

Kunskapsråd

Regionalt programområde lung- och allergisjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 18 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se