Hoppa till innehåll

Lung- och allergisjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2022

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2021

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2020

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2019

Möten

Mötesanteckningar 2022-04-25

Mötesanteckningar 2022-03-10

Mötesanteckningar 2022-02-03

2021

Mötesanteckningar 2021-12-08

Mötesanteckningar 2021-10-27

Mötesanteckningar 2021-09-13

Mötesanteckningar 2021-04-26

2020

Mötesanteckningar 2020-03-10–2020-03-11

2019

Mötesanteckningar 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-09-12

Mötesanteckningar 2019-03-20–2019-03-21

Ordförande

Helena Engström, Region Östergötland

Processtöd

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ledamöter

 • Anna Fyrenius, Region Östergötland
 • Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län
 • Karin Cederquist, Region Östergötland
 • Karolina Forssén, Region Kalmar län
 • Magnus Kentson, Region Jönköpings län
 • Lars Ahlbäck, Region Östergötland
 • Niels Hornstra, Region Kalmar län
 • Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län
 • Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län
 • Thomas Gars, Region Östergötland
 • Urban Wennerström, Region Kalmar län

Nationellt programområde (NPO)

NPO lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Helena Engström, Region Östergötland

Arbetsgrupper

Senast uppdaterad 18 maj, 2022 av gunilla.persson@regionkalmar.se