Hoppa till innehåll

Lung- och allergisjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

 • Lungcancer
 • KOL
 • Lungfibros
 • Allergi

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

 • 2023-09-21, heldag i Västervik
 • 2023-11-02, 15:00-16:30 (digitalt)
 • 2023-12-06, 15:00-16:30(digitalt)

Dokumentation

Kontakt

Processtöd

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Kentson, Region Jönköpings län

Ledamöter

 • Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län
 • Karin Cederquist, Region Östergötland
 • Karolina Forssén, Region Kalmar län
 • Helena Engström, Region Östergötland
 • Lars Ahlbeck, Region Östergötland
 • Niels Hornstra, Region Kalmar län
 • Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län
 • Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län
 • Thomas Gars, Region Östergötland
 • Urban Wennerström, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Helena Engström, Region Östergötland
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Regionalt programområde lung- och allergisjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 20 juni, 2023 av gunilla.persson@regionkalmar.se