Primärvård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan primärvård 2022

Handlingsplan primärvård 2021

Handlingsplan primärvård 2021, översikt

Årsrapport primärvård 2020

Årsrapport primärvård 2019

Handlingsplan primärvård 2019

Möten

Mötesanteckningar 2020-02-27

Bilaga 2020-02-27 patientlöften

Mötesanteckningar 2019-11-14

Mötesanteckningar 2019-03-06

Ordförande

Annette M Johansson, Region Östergötland

Processtöd

Ulrika Prag, Region Jönköpings län
ulrika.prag@rjl.se

Ledamöter

  • Charlotte Larsdotter, Region Jönköpings län
  • Chris Landergren, Region Kalmar län
  • Mara Kosovic, Region Östergötland
  • Maria Engquist, Region Jönköpings län
  • Maria Randjelovic, Region Östergötland
  • Minna Arrelid, Region Östergötland
  • Patrick Glasberg, Region Kalmar län
  • Margareta Wargelius, Region Kalmar län

Nationella primärvårdsrådet

Nationella primärvårdsrådet, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Representanter för Sydöstra sjukvårdsregionen

  • Patrik Glasberg, Region Kalmar län
  • Maria Randjelovic, Region Östergötland

Senast uppdaterad 4 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se