Hoppa till innehåll

Primärvård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Det ska också bidra i omställningen till nära vård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Nära vård

Lipödem

Primärvårdskvalitet

Planering och uppföljning

Handlingsplan primärvård

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kontakt

Processtöd

Ulrika Prag, Region Jönköpings län
ulrika.prag@rjl.se

Ordförande

Annette M Johansson, Region Östergötland

Ledamöter

Charlotta Larsdotter, Region Jönköpings län

Maria Engquist, Region Jönköpings län

Marita Ahlby, Region Kalmar län

Niklas Föghner, Region Kalmar län

Anna Paulin Hollertz, Region Kalmar län

Minna Arrelid, Region Östergötland

Ulrika Taléus, Region Östergötland

Representanter i nationellt primärvårdsråd

Marita Ahlby, Region Kalmar län

Karin Karlsson, Region Jönköpings län

Nationellt primärvårdsråd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde primärvård ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 10 januari, 2024 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se