Hoppa till innehåll

Regionala programområden

Uppdrag

Sydöstra sjukvårdsregionen har en mångårig och framgångsrik samverkan inom flera medicinska områden.

Sedan 2019 organiseras en stor del av samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. De regionala programområdena bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna. Vid behov kan programområdena organisera arbetsgrupper för delar av uppdraget eller särskilda uppdrag.

Uppdrag för regionala programområden

Planering och uppföljning

Årshjul 2023 för regionala programområden

Tidplan 2023 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Översikt av planerade insatser 2023 i nationella programområden, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella programområden, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se