Hoppa till innehåll

Diagnostik och sinnen

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd diagnostik och sinnen i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Möten

Kommande möten

2023-09-25 8:30-12 (digitalt)

2023-11-15 8:30-12 (digitalt) – handlingsplaner 2024

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2019-2023

Kontakt

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Persson, Region Kalmar län

Ledamöter

  • Anna Österström, Region Jönköpings län
  • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
  • Sofia Hartz, Region Kalmar län
  • Robert Ring, Region Östergötland
  • Lena Bergvin Lundqvist, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden
  • Representant för RPO primärvård: Örjan Johansson, Region Kalmar län
  • Forskningsrepresentant: Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi

Ingående programområden

Senast uppdaterad 19 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se