Hoppa till innehåll

Diagnostik och sinnen

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd diagnostik och sinnen i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Möten

2024-03-06 kl. 13.30-16.30
2024-09-13, gemensamt möte med övriga Kunskapsråd

Övriga mötestider för 2024 publiceras inom kort

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2019-2023

Kontakt

Processtöd

Marie Gustavsson
marie.a.gustafsson@rjl.se

Ordförande

Micael Edblom, Region Jönköpings län

Ledamöter

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Sofia Hartz, Region Kalmar län

Christer Svensson, Region Kalmar län

Lotta Lindqvist, Region Östergötland

Lena Bergvin Lundqvist, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden

Representant för RPO primärvård: Maria Engquist, Region Jönköpings län

Forskningsrepresentant: Tomas Bjerner, professor i radiologi, Linköpings universitet

Ingående programområden

Medicinsk diagnostik

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Senast uppdaterad 6 februari, 2024 av marie.a.gustafsson@rjl.se