Hoppa till innehåll

Diagnostik och sinnen

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd diagnostik och sinnen i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

 • 2022-09-21 9-12 (digitalt)
 • 2022-11-23 9-12 (digitalt – handlingsplaner 2023)

Arbetsutskottets möten

 • 2022-09-14 kl 10-11
 • 2022-11-11 kl 10-11

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2022-05-05
2022-03-01
2021-11-16Dagordning_handlingsplaner RPO_2022
2021-09-14Översikt samordnade remissvar
2021-05-20RSL samordnade remissvar
RSG_UA_presentation
2021-03-30
2021-02-03
Strategidag
Anteckningar från strategidag 2021-02-03
Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03
Deltagare på strategidag 2021-02-03
Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03
2021-02-02
2020-11-27RPO handlingsplaner 2021
2020-09-16Presentation
2020-05-11
e-Spir
LäSö
Klinisk genetik
2020-02-24
2019-11-27
Utkast matris
2019-09-13
Från barnhabilitering till vuxenvård
Organnätverk
Informations- och bilddelning radiologi och patologi
2019-04-23
Presentation
2019-03-28
Bilaga Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård
Förslag agenda

Ordförande

Magnus Persson, Region Kalmar län

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Ledamöter

 • Micael Edblom, Region Jönköpings län
 • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
 • Sofia Hartz, Region Kalmar län
 • Robert Ring, Region Östergötland
 • Lena Bergvin Lundqvist, Region Östergötland
 • Ordförande i ingående regionala programområden
 • Representant för RPO primärvård: Ulrika Taléus, RÖ
 • Forskningsrepresentant: Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi

Ingående programområden

Senast uppdaterad 8 september, 2022 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se