Mag- och tarmsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde mag- och tarmsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan mag- och tarmsjukdomar 2022, översikt

Handlingsplan mag- och tarmsjukdomar 2021, översikt

Årsrapport 2020 mag-och tarmsjukdomar

SWIBREG rapport 2020

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Möten

Mötesanteckningar 2020-11-06

Mötesanteckningar 2020-04-22

Mötesanteckningar 2020-01-31

Mötesanteckningar 2019-09-11

Mötesanteckningar 2019-12-04

Ordförande

Henrik Hjortswang, Region Östergötland

Processtöd

Linda Andlöw, Region Jönköpings län
linda.andlow@rjl.se  

Ledamöter

  • Kalle Landerholm, Region Jönköpings län
  • Henrik Stjernman, Region Jönköpings län
  • Karsten Offenbartl, Region Jönköpings län
  • Hjalmar Åselius, Region Kalmar län
  • Jeanette Assarsson, Region Kalmar län
  • Pär Myrelid, Region Östergötland

Nationellt programområde (NPO)

NPO mag- och tarmsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Karsten Offenbartl, Region Jönköpings län

Regional arbetsgrupp (RAG)

Senast uppdaterad 9 december, 2021 av conny.thalin@rjl.se