Hoppa till innehåll

Mag- och tarmsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde mag- och tarmsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat inflammatorisk tarmsjukdom, levercirros, appendicit och gallvägssjukdomar.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Inflammatorisk tarmsjukdom

Levercirros

Planering och uppföljning

Handlingsplan mag- och tarmsjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd mag- och tarmsjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Linda Andlöw, Region Jönköpings län
linda.andlow@rjl.se  

Ordförande

Henrik Hjortswang, Region Östergötland

Ledamöter

Kalle Landerholm, Region Jönköpings län

Henrik Stjernman, Region Jönköpings län

Hjalmar Åselius, Region Kalmar län

Anette Persson, Region Kalmar län

Pär Myrelid, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Henrik Stjernman, Region Jönköpings län
Nationellt programområde ag- och tarmsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom

Levercirros

Kunskapsråd

Regionalt programområde mag- och tarmsjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 18 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se