Hoppa till innehåll

Cancer hos barn och unga vuxna

För barncancervården finns flera arbetsgrupper i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet.

Om barncancerarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen, Regionalt cancercentrum sydöst

Sjukvårdsregional uppföljningsenhet för vuxna efter cancerbehandling. Regionalt cancercentrum sydöst

Resultat

RCC sydöst delårsrapport 2023 för den nationella barncancersatsningen

Kontakt

Britt-Marie Holmqvist, Region Östergötland
britt-marie.holmqvist@regionostergotland.se

Lisa Törnudd, Region Östergötland
lisa.tornudd@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 14 februari, 2024 av conny.thalin@rjl.se