Hoppa till innehåll

Cancer hos barn och unga vuxna

Uppdrag

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet.

Om barncancerarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen, Regionalt cancercentrum sydöst

Sjukvårdsregional uppföljningsenhet för vuxna efter cancerbehandling. Regionalt cancercentrum sydöst

Kontakt

Annika Asketun, Regionalt cancercentrum sydöst
rccsydost@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 8 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se