Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar endokrina sjukdomar

Dokumentation för regional programområde endokrina sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2024

Minnesanteckning 2024-06-13
Minnesanteckning 2024-05-16
Minnesanteckning 2024-03-14
Minnesanteckning 2024-02-15
Minnesanteckning 2024-01-18

Mötesanteckningar 2023

Minnesanteckning 2023-12-07

Minnesanteckning 2023-10-26

Minnesanteckning 2023-09-28

Mötesanteckningar 2023-08-31

Mötesanteckningar 2023-06-08

Bilaga 2023-06-08

Mötesanteckningar 2023-04-14

Mötesanteckningar 2023-03-15 

Bilaga 2023-03-15

Mötesanteckningar 2023-02-17

Mötesanteckningar 2023-01-13

Mötesanteckningar 2022

Mötesanteckningar 2022-11-25

Mötesanteckningar 2022-10-14

Mötesanteckningar 2022-10-24

Mötesanteckningar 2022-06-13

Mötesanteckningar 2022-05-18

Mötesanteckningar 2022-04-11

Mötesanteckningar 2022-03-14 

Bilaga 2022-03-14 osteoporos

Mötesanteckningar 2022-02-02

Mötesanteckningar 2021

Mötesanteckningar 2021-11-24 

Bilaga 2021-11-24 hypofys

Mötesanteckningar 2021-10-06

Mötesanteckningar 2021-09-08

Mötesanteckningar 2021-05-26

Mötesanteckningar 2021-02-10

Mötesanteckningar 2020

Mötesanteckningar 2020-12-10

Mötesanteckningar 2020-11-02

Mötesanteckningar 2020-09-30

Mötesanteckningar 2020-08-21

Mötesanteckningar 2020-06-10

Mötesanteckningar 2020-04-29

Mötesanteckningar 2020-02-12

Mötesanteckningar 2020-01-08

Regiondagarna

2024

2023

Regiondagarna endokrina sjukdomar program 2023-11-09/10

2022

Regiondagarna endokrina sjukdomar program 2022-11-10/11

2019

Regiondagarna endokrina sjukdomar program 2019

Deltagare

Andrologi

Andrologi, artikel

Graviditetsdiabetes

Standardiserat vårdförlopp osteoporos

Centrum för sällsynta diagnoser

Äldre planer och rapporter

Handlingsplan endokrina sjukdomar 2022

Handlingsplan endokrina sjukdomar 2021

Handlingsplan endokrina sjukdomar 2020

Handlingsplan endokrina sjukdomar 2019

Handlingsplan endokrina sjukdomar 2019, presentation

Årsrapport endokrina sjukdomar 2021

Bilaga till årsrapport endokrina sjukdomar 2021

Årsrapport endokrina sjukdomar 2020

Årsrapport endokrina sjukdomar 2019

Kontakt

Natalie Löf, Region Östergötland
natalie.lof@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 25 juni, 2024 av natalie.lof@regionostergotland.se