Barnhälsovård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp barnhälsovård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Möten

Ordförande

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Senast uppdaterad 11 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se