Hoppa till innehåll

Barnhälsovård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp barnhälsovård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning barnhälsovård

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Nationellt insatsområde barnhälsovård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Processtöd RPO barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Senast uppdaterad 22 september, 2022 av veronica.ottosson@rjl.se