Hoppa till innehåll

Barnhälsovård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp barnhälsovård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning barnhälsovård

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Nationellt insatsområde barnhälsovård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Ordförande

Processtöd RPO barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Carin Oldin, Region Jönköpings län
Jennie Gladh, Region Kalmar län
Åsa Westergren, Region Östergötland

Senast uppdaterad 17 oktober, 2022 av veronica.ottosson@rjl.se